< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | >

Podujatia k Lutherovej dekáde vo Wittenbergu

Evanjelická cirkev v Nemecku (EKD) zriadila pre koordináciu príprav k oslavám 500. výročia reformácie úrad v Lutherstadt Wittenberg (www.luther2017.de). Súčasou Dekády k 500. výročiu reformácie je aj program EKD „Medzinárodný obyvateľ Wittenbergu“ a Medzinárodná slávnosť konfirmandov vo Wittenbergu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.4.2009

viac

Seminár KALME: Vzťah cirkvi a štátu a efektívna komunikácia

V dňoch 26. – 27. marca 2009 sa v nemeckom Wittenbergu – mieste zrodu Lutherovej reformácie – uskutočnil ďalší z medzinárodných seminárov, ktoré pravidelne organizuje výbor KALME, tentoraz na tému Vzťah cirkvi a štátu a efektívna komunikácia, ako aj príprava na oslavy 500. výročia Lutherovej reformácie. Za ECAV na Slovensku sa na ňom zúčasnili tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ Edita Škodová a Miroslav Maťo, zborový farár z Nižnej Slanej – Kobeliarova.

 

Miroslav Maťo, Edita Škodová  | 5.4.2009

viac

Stretnutie s médiami k Pamiatke reformácie

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik na stretnutí s novinármi, ktoré sa konalo 30. októbra 2008 pri príležitosti sviatku Pamiatky reformácie, zdôraznil, že reformácia, ktorú začal Martin Luther pred 491 rokmi, je stále aktuálna.

 

TASR | 29.10.2008

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Pamiatke reformácie

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Pozdravujeme Vás v tomto jesennom čase, keď si pripomíname Pamiatku reformácie. Táto udalosť, jedinečná a charakteristická pre našu cirkev je pre nás výzvou, aby sme sa k Vám prihovorili aj prostredníctvom tohto pastierskeho listu. Je však aj výzvou, aby sme my všetci – evanjelici hlásiaci sa k Augsburskému vyznaniu, hlásiaci sa k Lutherovi a jeho učeniu – poznali hodnotu Lutherovho konania,...

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 29.10.2008

viac

Otvorenie dekády k 500. výročiu reformácie na Synode VELKD v Zwickau

V dňoch 11. – 13. 10. 2008 bol generálny biskup Miloš Klátik hosťom na zasadnutí Generálnej synody VELKD v Nemecku, kde nemeckým synodálom odovzdal pozdravné posolstvo od našej cirkvi. Na slávnostných nedeľných službách Božích v Ev. dóme v Zwickau sa generálny biskup zúčastnil spolu s predsedajúcim biskupom VELKD Johannesom Friedrichom a jeho zástupcom Jochenom Bohlom, ktorý ako predstaviteľ hostiteľskej Evanjelicko-luteránskej krajinskej cirkvi v Sasku...

 

Edita Škodová | 20.10.2008

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart