< | 1 2 3 4>

Z 5. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Lučenci

Svieca s nápisom „500. výročie reformácie 2017“ sa v 4. nedeľu po Zjavení 24. januára 2017 rozhorela na oltári v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Lučenci, kde sa uskutočnilo seniorálne stretnutie Novohradského seniorátu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 2.2.2017

viac

Vyšla nová básnická zbierka

Pri príležitosti 500. výročia reformácie vyšiel výber z duchovnej poézie Evy Bachletovej pod názvom Vo večnosti slobodná.

 

Martin Šefranko, námestný farár, CZ ECAV Bratislava Legionárska | 26.1.2017

viac

Stretnutie Rimavského seniorátu k 500. výročiu reformácie

V slnečné, no mrazivé nedeľné ráno (− 22 stupňov Celzia) 8. januára 2016, na 1. nedeľu po Zjavení, sa v Evanjelickom a. v. kostole v Rimavskej Sobote už o 9.30 hod. zišli rimavskosobotskí evanjelici na ďalšom, 4. seniorálnom podujatí k 500. výročiu reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.1.2017

viac

Z 3. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Gemerskom senioráte

Štyri zapálené sviece na adventnom venci v Evanjelickom a. v. kostole v Rožňave svedčili o tom, že evanjelici z Gemerského seniorátu sa na 3. seniorálnom stretnutí v rámci projektu „Oslobodení Božou milosťou“ zišli na 4. adventnú nedeľu 18. decembra 2016.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 22.12.2016

viac

Stretnutie KOS k 500. výročiu reformácie

Na 1. adventnú nedeľu 27. 11. 2016 sa veriaci z Košického seniorátu ECAV na Slovensku zišli v Košiciach na seniorálnom stretnutí, aby si pripomenuli 500. výročie reformácie. Podujatie sa začalo slávnostnými službami Božími a pokračovalo popoludňajším programom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 29.11.2016

viac

V Bardejove vyhlásili Rok reformácie

V nedeľu 23. októbra 2016 na slávnostných službách Božích v Bardejove, ktoré v priamom prenose vysielal RTVS – Slovenský rozhlas, pri príležitosti blížiaceho sa 500. výročia reformácie slávnostne vyhlásili Rok reformácie. Na evanjelickom cintoríne bol zasadený Strom reformácie č. 150.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 28.10.2016

viac

Lubina po stopách Dr. Martina Luthera

Okrúhlych 500 rokov uplynie 31. októbra 2017 odvtedy, čo Martin Luther pribil 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov na dvere Zámockého kostola vo Wittenbergu. Pri tejto príležitosti Cirkevný zbor ECAV Lubina zorganizoval 15. – 18. septembra 2016 zájazd Po stopách Martina Luthera.

 

Eva Juríková, zborová farárka, CZ ECAV Lubina, seniorka POS | 14.10.2016

viac

Strom reformácie a nový organ v Soli

V poslednú nedeľu cirkevného roka 22. novembra 2015 sme v CZ ECAV Soľ sme okrem Nedele večnosti slávili aj posvätenie nového organa. Pri tejto príležitosti bol zasadený aj pamätný Strom reformácie.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 1.12.2015

viac

Celoslovenské kolo Vedomostnej súťaže o reformácii

V Prešove sa 26. októbra 2015 konalo celoslovenské kolo Vedomostnej súťaže o reformácii pre kolektívy k 500. výročiu reformácie. Súťaž pripravil misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku. Súťaž je súčasťou projektu „500 protestantských škôl oslavuje 500 rokov reformácie“.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 9.11.2015

viac

Zo zájazdu „Po stopách Martina Luthera“

V rámci Lutherovej dekády – príprav na 500. výročie Lutherovej reformácie – v dňoch 1. – 6. septembra 2015 generálny biskupský úrad v spolupráci s partnerskou Evanjelickou cirkvou v strednom Nemecku (Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, EKM) zorganizoval zájazd po mestách spojených s naším reformátorom Dr. Martinom Lutherom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 12.10.2015

viac

< | 1 2 3 4>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart