< | 1 2 3 4 5 6 7 8>

Strom reformácie v Hontianskych Moravciach

V CZ ECAV Hontianske Moravce sa 11. júna 2017 na sviatok Svätej Trojice konali spomienkové služby Božie pri príležitosti 185. výročia úmrtia básnika, prekladateľa, evanjelického kňaza a seniora Bohuslava Tablica. Po nich bol zasadený Strom reformácie.

 

Ján Tóth, zborový kaplán, CZ ECAV Hontianske Moravce | 7.7.2017

viac

Z 12. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Myjave

V Myjave sa na 2. nedeľu po Svätej Trojici 25. júna 2017 stretli evanjelici z Myjavského seniorátu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na 12. seniorálnom stretnutí v rámci misijného projektu „Oslobodení Božou milosťou“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 28.6.2017

viac

Pódiová diskusia k 500. výročiu reformácie

V pondelok 26. júna 2017 sa v Slovenskej národnej knižnici v Martine uskutočnila pódiová diskusia na tému Svedomie – rebélia – zodpovednosť s podtitulom Dedičstvo reformácie v dnešnej Európe.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 27.6.2017

viac

Evanjelici z Lieskového vo Wittenbergu

Výročie reformácie dalo podnety na viaceré podujatia a aktivity aj v CZ ECAV Moravské Lieskové. Jedným z nich bolo i uskutočnenie zájazdu do rodiska reformačných myšlienok – Wittenbergu. V mene Božom sa tak udialo 7. – 10. júna 2017.

 

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 26.6.2017

viac

Z 11. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Lubine

V nedeľu 4. júna 2017, na 1. slávnosť svätodušnú, sa v Lubine, sídle Považského seniorátu ECAV na Slovensku, konalo už 11. seniorálne stretnutie v rámci misijného projektu ECAV „Oslobodení Božou milosťou“, ktorý je venovaný 500. výročiu reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.6.2017

viac

Vyšívaná história opäť v púchovskom zbore

Aj púchovský zbor sa pripravuje na 500. výročie reformácie výročie a uskutočňuje mnohé podujatia na pripomenutie si udalostí reformačného obdobia. Jedným z nich bola prezentácia niekoľkých rozvyšívaných obrazov z projektu SEŽ Vyšívaná história na jeseň roku 2015 za účasti predstaviteliek SEŽ a prof. Janky Krivošovej.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 9.6.2017

viac

Prvé zvonenie Zvona reformácie v Prahe

Pred službami Božími na 1. slávnosť svätodušnú 4. 6. 2017 sa v Slovenskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Prahe uskutočnila dlho očakávaná – prvé zvonenie nového Zvona reformácie na kostole v Jirchářích. Ďalšia príležitosť počuť Zvon reformácie bude počas Noci kostolov 2017 v piatok 9. 6. 2017.

 

Ján Maca, ECAV v ČR, Praha | 9.6.2017

viac

Michalovský Peníél na 36. Kirchentagu

Členovia speváckeho zboru Peníél z CZ ECAV Michalovce, doplnení aj spevákmi z iných cirkevných zborov, vytvorili Spojený spevácky zbor pod vedením dirigentky Kamily Chocholovej, ktorý účinkoval na 36. Kirchentagu, venovanom 500. výročiu reformácie.

 

Členovia speváckeho zboru Peníél, Michalovce  | 1.6.2017

viac

Evanjelici zo Západného dištriktu na Kirchentagu

Biskupský úrad Západného dištriktu pripravil zájazd na 36. nemecký evanjelický Kirchentag, ktorý sa konal v Berlíne a Wittenbergu 24. až 28. mája 2017. Téma Kirchentagu bola „Ty ma vidíš“ (1M 16, 13).

 

Milan Bartko, zborový kaplán, CZ ECAV Devičie | 1.6.2017

viac

Z 10. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Žiline

Seniorálne stretnutie Turčianskeho seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie v rámci misijného podujatia „Oslobodení Božou milosťou“ sa konalo na 5. nedeľu po Veľkej noci (Rogate – Modlite sa) v Žiline 21. mája 2017.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.5.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart