Zastavenie pri slove a hudbe 2. 7. v Rači k 500. výročiu reformácie

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Rača pozýva na Zastavenie pri slove a hudbe v roku 500. výročia reformácie v nedeľu 2. 7. 2017 o 15.00 hod. v Evanjelickom kostole na Alstrovej ul.

Diela J. S. Bacha, G. F. Händla, H. Purcella, W. A. Mozarta, J. J. Moureta a iných zaznejú v podaní umelcov: Mária Hanyová – soprán, Branislav Svitek - husle, Jan Pospíšil – violončelo a Miriam Rodriguez Brüllová – gitara.
Duchovné slovo - Dušan Kováčik.
Vstupné je dobrovoľné.

Alena Kováčiková, námestná farárka, CZ ECAV Bratislava-Rača | 26.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart