Z programu STV k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, dávame do Vašej pozornosti programy RTVS – STV v októbri 2017, ktoré sú venované 500. výročiu reformácie.

Bratia a sestry, dávame do Vašej pozornosti programy RTVS – STV v októbri 2017, ktoré sú venované 500. výročiu reformácie.

Zvlášť upozorňujeme:
Nedeľa 15. 10.
13.20 Televízny posol.
Náboženský magazín. Témy: Konferencia o reformácii na EBF UK. Programy pripravené RTVS k 500. výročiu reformácie. Hurbanovské oslavy v Hlbokom. Pozvánka na Deň reformácie. Ekumenické stretnutie s kardinálom Kochom 20.10 Genius loci - Evanjelický kostol a lýceum v Banskej Štiavnici. Dokument

Pondelok 16. 10.
12.45 Genius loci
- Evanjelický kostol a lýceum v Banskej Štiavnici. Dokument (R)
13.00 Televízny posol. Náboženský magazín (R)

Doplnené a upravené 10. 10. 2017>

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 18.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart