Výstava k 500. výročiu reformácie v Pezinku 28. 9.

Pozývame vás na vernisáž výstavy VIERA, VÍNO, VZÁJOMNOSŤ vo štvrtok 28. 9. 2017 o 17.00 hod. do Malokarpatského múzea v Pezinku, M.R. Štefánika 4. Výstavy potrvá do 30. 11. 2017.

Výstavu pripravilo Malokarpatské múzeum v Pezinku. Spolupracujúce inštitúcie a subjekty: ECAV na Slovensku, MNVSR Štátny archív v Bratislave - pobočka Modra.

V roku 2017 si pripomíname 500. výročie reformácie, ktorá zasiahla a ovplyvnila historický vývoj takmer celej Európy. Reformačné myšlienky neobišli ani územie Slovenska. Napriek tomu, že šírenie reformácie, ktoré zasiahlo Slovensko a jeho mestá už v 16. storočí, bolo spojené s následným protireformačným tlakom, povstaniami a vojnami za náboženskú slobodu, stala sa prítomnosť reformácie dôležitým a významným medzníkom, ktorý poznamenal kultúrny, spoločenský a v neposlednom rade národnostný rozvoj našich miest. Reformácia zasiahla a našla svoje uplatnenie aj v oblasti pod Malými Karpatami. Na území, kde už od 13. storočia bolo nemecké obyvateľstvo dôležitou súčasťou osídlenia, sa reformačné hnutie veľmi rýchlo rozšírilo a našlo podporu ako medzi Nemcami, tak aj medzi Slovákmi.

Postavenie miestnych evanjelikov nebolo vždy jednoduché. V 17. storočí bola v malokarpatských mestách evanjelická cirkev dominantnou, no pod vplyvom politických a spoločenských udalostí sa jej pozícia v jednotlivých obdobiach menila.

Ako ovplyvnila reformácia mestá a obce malokarpatskej oblasti? S akými ťažkosťami museli evanjelickí veriaci bojovať? Kto sa zaslúžil o rozvoj cirkevného, kultúrneho či národného života malokarpatských miest? Aj to sú otázky, ktoré zodpovie výstava Malokarpatského múzea v Pezinku s názvom VIERA, VÍNO, VZÁJOMNOSŤ. Návštevníci vďaka starým liturgickým predmetom, dobovým dokumentom a náboženským knihám odhalia príbeh reformácie, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou miestnych dejín. Príbeh viery, príbeh kalichu a vína, príbeh vzájomnosti v čase netolerancie, príbeh spolupatričnosti.

Michaela Urbanovičová, Malokarpatské múzeum v Pezinku | 25.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart