Sympózium 500 rokov reformácie na Slovensku

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vás pozýva na medzinárodné vedecké sympózium „500 rokov reformácie na Slovensku“ 12. - 15. septembra 2017. Sympózium je otvorené pre verejnosť. Viac v prílohách.

Pozvánka
Sympózium - časť 1. - úvod
Sympózium - časť 2. - program
Sympózium - časť 3. - informácie a kontakty

Ľubomír Batka, dekan EBF UK | 8.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart