Slávnostné služby Božie k 500. výročiu reformácie 31. 10.

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na slávnostné služby Božie k 500. výročiu reformácie, ktoré sa budú konať na Pamiatku reformácie 31. októbra 2017 o 15.30 hod. v Ev. a. v. chráme Božom Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke na Strečnianskej 15.

Služby Božie bude v priamom prenose vysielať Slovenská televízia na Dvojke, preto Vás prosíme, aby ste včas zaujali miesta v kostole.

Tieto slávnostné služby Božie sú súčasťou „Dňa ECAV na Slovensku“, ktorý je vyvrcholením misijného podujatia k 500. výročiu reformácie pod názvom „Oslobodení Božou milosťou“. Od 31. októbra 2016 sa v rámci tohto projektu konali stretnutia evanjelikov na slávu Božiu postupne vo všetkých seniorátoch ECAV na Slovensku.

Na služby Božie boli pozvaní aj predstavitelia štátnej správy, regionálnej samosprávy, ústavní činitelia, súčasní aj minulí politici, predstavitelia ekumény, zástupcovia diplomatických zborov v SR, zástupcovia partnerských evanjelických cirkví zo zahraničia, významní predstavitelia slovenskej vedy, kultúry a športu.

Parkovanie
Môžete využiť bezplatné parkovanie na Strečnianskej ulici pri Bille alebo veľkokapacitné parkoviská, napr. pri TESCO v Petržalke (cca 15 minút peši od kostola).

Bratia a sestry, tešíme sa, že spoločne oslávime 500. výročie reformácie!

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 24.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart