RTVS - STV 31. 10. 2017

15.00 Martin Luther – od reformácie po ekumenizmus. Dokument
15.30 Slávnostné služby Božie pri 500. výročí reformácie z Ev. a. v. kostola v Bratislave-Petržalke. Priamy prenos
20.00 Sviatočné slovo – Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku
20.05 Obrazy zo života Martina Luthera. Dokument
20.30 Hrad prepevný – opera o Martinovi Lutherovi. Záznam z Dreveného artikulárneho kostola v Kežmarku
21.25 Po stopách Martina Luthera. Cestopis po pamätných miestach reformácie
23.45 Martin Luther – od reformácie po ekumenizmus. Dokument (R)

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 30.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart