Reformačné dvojčíslo EPST vychádza so 40-stranovou prílohou

Päťsté výročie reformácie je príležitosťou, pri ktorej vychádza špeciál Evanjelického posla spod Tatier so 40-stranovou prílohou, plnou čítania na tému reformácie cirkvi.

K 500. výročiu reformácie prinášame domácu pobožnosť s názvom „To svetlo svieti v tme“. Nájdete tu aj homíliu Jána Meňkyho o tom, že ak strácame vedomie o svojej hriešnosti, Kristovo ospravedlnenie stráca na reálnosti.

Ponúkame aj zaujímavé čítanie o Martinovi Lutherovi. Okrem iného predstavíme úryvok z pripravovanej knihy o jeho manželke Kataríne z Bory, zamyslíme sa nad reformačným „sola scriptura“, priblížime Lutherov názor na praktizovanie pôstu. Uvažujeme aj nad reformačnou teológiou v súvislosti s aktuálnymi udalosťami a prinášame niekoľko legiend a anekdot o Martinovi Lutherovi.

V reformačnej prílohe nechýba ani analýza odpustkov v minulosti a dnes, ako aj pohľad na vzťahy rímskokatolíkov a luteránov. Spomíname i na tragické udalosti Prešovských jatiek.

Predstavíme Postilu duchovných Bratislavského seniorátu a v zaujímavom svedectve vám mladá žena povie o svojom živote s detskou mozgovou obrnou. Filmová vedkyňa Zuzana Pauková porozpráva o svojej práci medzi utečencami a v ďalšej časti Teologickej encyklopédie sa Ján Ľachký zameria na Leibnitzov život a dielo.

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 24.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart