Programy RTVS DVOJKA k 500. výročiu reformácie

Utorok 3. 10. 2017 20.10 Katharina von Bora (repríza: streda 4. 10. o 12.40) Streda 4. 10. 2017 22.30 SK Dejiny II – Ako reformácia zmenila Slovensko? 23.20 Sola gratia – Jedine milosťou Piatok 6. 10. 2017 20.35 Lekár umierajúceho času, 2. časť Nedeľa 8. 10. 2017 19.50 Slovo – Olina Kolar, CZ Horné Zelenice 20.10 Genius loci – Evanjelický kostol v Štítniku

Utorok 3. 10. 2017
20.10 Katharina von Bora. Doku-dráma (repríza: streda 4. 10. 2017, 12.40)
Keď si rebelujúci mních Martin Luther vzal za ženu mníšku na úteku Katharinu von Bora, vznikol škandál nebývalých rozmerov. Katharina musela znášať podlé a ponižujúce nadávky. Až neskoršie generácie ju začali vnímať ako vznešenú, múdru a vzornú ženu reformného hnutia.

Streda 4. 10. 2017
22.30 SK Dejiny II. – Ako reformácia zmenila Slovensko? Diskusný špeciál k 500. výročiu reformácie.
Učenie Martina Luthera o náprave katolíckej cirkvi prevrátilo Európu naruby. Šírilo sa do mnohých krajín a získavalo si davy stúpencov. Myšlienky reformácie sa uchytili aj u nás. Priame dedičstvo Luthera na Slovensku je zachované v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorá je dnes druhou najväčšou cirkvou na Slovensku. Protestanti v priebehu päť storočí vtláčali Slovensku výraznú pečať na poli vzdelanosti, v národnom hnutí, umení, kultúre i v každodennom živote spoločnosti.

23.20 Sola gratia – Jedine milosťou. Dokument
Dejiny evanjelickej cirkvi od reformácie po Žilinskú synodu. Duchovný dokument k Pamiatke reformácie.
Evanjelická cirkev augsburského vyznania pri hodnotení svojej histórie a teda aj reformácie na území dnešného Slovenska vychádza zo svojho vieroučného základu. O čistotu tohto základu zvádzali evanjelici na území dnešného Slovenska ťažké zápasy, ktoré môžeme sledovať už od vystúpenia Dr. Martina Luthera. Duchovný most, ktorý začali naši predkovia na vinici Pánovej stavať takmer pred 500 rokmi, má dôležité nosné piliere, ktoré sú základom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Prvým nosným pilierom sa stali závery Žilinskej synody z roku 1610. Žilinská synoda kodifikovala všetky snahy našich predkov vykonané od nástupu reformácie do tohto roku vo vieroučnej a organizačnej oblasti. Podľa hodnotenia cirkevného historika Jána Mocku: „Slávnejšieho a pamätnejšieho dňa ťažko by bolo preukázať z minulosti cirkvi našej nad deň jej zriadenia a osamostatnenia.“

Piatok 6. 10. 2017
20.35 Lekár umierajúceho času – Anatomia Pragensis
Druhá časť 5-dielneho seriálu na motívy zo života významného anatóma, učenca a politika slovenského pôvodu Jána Jessenia, pôsobiaceho v 17. stor. na pôde pražskej Karlovej univerzity.

Nedeľa 8. 10. 2017
19.50 Slovo – Olina Kolar, evanjelická a. v. farárka v Horných Zeleniciach

20.10 Genius loci – Evanjelický kostol v Štítniku. (repríza pondelok 9. 10. 2017, 12.40)
Cyklus Genius loci približuje najvýznamnejšie lokality a pamiatky evanjelikov na našom území.
Historický región Gemer je bohatý na mnohé kultúrne pamiatky. Patrí medzi ne aj kostol evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Štítniku. Mohutná gotická stavba s vysokou vežou tvorí charakteristickú siluetu mestečka a jeho okolia.

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 3.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart