Prípravky k Lutherovej dekáde na rok 2017

Bratia a sestry, aj tento rok Vám v hromadnej pošte posielame do CZ sériu prípraviek na biblické hodiny v októbri a novembri 2017, ktoré boli vypracované v rámci projektu LUTHEROVA DEKÁDA, schváleného GP ECAV na Slovensku v októbri 2008, pri príležitosti 500. výročia reformácie cirkvi.

Prípravky k tohtoročnej Lutherovej dekáde na tému velebnej sviatosti Večere Pánovej spracoval brat farár Mgr. Štefan Kiss. Dúfame, že Vám dobre poslúžia pri príprave biblických hodín vo Vašich cirkevných zboroch.

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 29.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart