Príbeh reformácie 500 v Prešove sa začína

CZ ECAV Prešov vás pozýva na služby Božie v Chráme Sv. Trojice 5. marca 2017 o 9.00 hod., kde si pripomenieme 330. výročie Prešovských jatiek. O 17.00 hod. si vo Dvorane BÚ VD ECAV na Slovensku (Evanjelické kolégium) môžete vypočuť prednášku na tému „Prešovské jatky ako súčasť príbehu Reformácia 500 v Prešove“.

Na roku Evanjelického kolégia na Hlavnej ulici v Prešove je už od roku 1908 osadené súsošie venované obetiam Prešovských jatiek, krvavého súdu, ktorý začal s popravami 5. marca 1687, teda pred 330 rokmi. Pomník obetiam Caraffovho súdu, ktorého autorom je Béla Markupp (aj levov pri vstupe do parlamentu v Budapešti) bol financovaný zo zbierky iniciovanej profesorským zborom Evanjelického kolégia. Na pomníku je znázornený hrdý zeman pred popravou, ktorého nezlomili ani kruté výsluchy a mučenie. Za ním stojí kat s mečom, čakajúci na svoju obeť. Paradoxne, väčšina ľudí si túto plastiku zamieňa s generálom Caraffom, no táto postava symbolizuje 24 mučených a popravených obetí, ktorých mená sú na tabuli pod postavou.

Na službách Božích 5. marca si pripomenieme pamiatku mučených a popravených s odkazom pre dnešok. V Chráme Svätej Trojice si po skončení služieb Božích veriaci zapálením sviece a položením kvetín pri medenej rakve v krypte kostola pripomenú štyroch popravených, ktorých ostatky sú uložené v rakve: Andreja Keczera, Juraja Radvanského, Jána Bertóka a Gabriela Pálaštyho. Ich ostatky sa našli v roku 1930 pri oprave kostola vo Svinej, odkiaľ boli prevezené do chrámu a uložené do medenej rakvy. Veriaci sa krátko zastavia v modlitebnej chvíli aj pri pamätníku, kde odznejú známe mená mučených a popravených.

Prednášku o 17.00 hodine v Dvorane Biskupského úradu Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (Evanjelické kolégium) na tému „Prešovské jatky ako súčasť Príbehu reformácie 500 v Prešove“ bude mať riaditeľ Evanjelickej Spojenej školy v Prešove PhDr. Marián Damankoš, PhD.

V rámci 500. výročia reformácie si v Prešove pripomenieme ešte pamiatku posvätenia Chrámu Svätej Trojice v Prešove 11. 6. 2017 (370 rokov), začatie činnosti Evanjelického kolégia 15. 10. 2017 (350 rokov) a Pamiatku reformácie 31. 10. 2017 (500 rokov).

Srdečne pozývame!

Miroslav Čurlík, zborový dozorca, CZ ECAV Prešov  | 1.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart