Prečítajte si EPST č. 45 – 46

Bratia a sestry, odporúčame Vám do pozornosti špeciálne vydanie Evanjelického posla spod Tatier, ktoré prináša informácie zo slávností k 500. výročiu reformácie.Týždenník evanjelikov a. v. na Slovensku si môžete objednať na adrese: Tranoscius, Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš; predplatne@tranoscius.sk; tel./fax 044/324 05 08.

Predplatné na 2. polrok: 16,90 €.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart