Pozývame vás na 12. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie v Myjave

V Myjave sa v nedeľu 25. júna 2017 stretnú evanjelici z Myjavského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku 12. seniorálnom stretnutí „Oslobodení Božou milosťou“, ktoré sa koná pri príležitosti 500. výročia reformácie.

Podujatie sa začne slávnostnými službami Božími so spoveďou a Večerou Pánovou o 10.00 hodine v Evanjelickom kostole v Myjave. Kázať bude emeritný biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v ČR Jan Waclawek. Liturgovať budú generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, dištriktuálny biskup Západného dištriktu Milan Krivda, senior Myjavského seniorátu Miroslav Hvožďara a ďalší duchovní z Myjavského seniorátu.

Po službách Božích na priestranstve pri kostole zaspievajú zborové spevokoly z cirkevných zborov Senica, Brezová pod Bradlom, Turá Lúka, Holíč a Častkov. V kostole, zborovom dome aj pri kostole budú inštalované putovné výstavy „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“, „500 rokov reformácie. ECAV na Slovensku“, ako aj prezentácie Výboru na ochranu Božieho stvorenstva, Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku a vydavateľstva Tranoscius.

Od o 14.00 hod. sa vonku pri chráme bude konať detská besiedka. V jej rámci si deti budú môcť pozrieť aj divadelné predstavenie o Dr. Martinovi Lutherovi. Od 16.00 do 18.00 hod. bude pred chrámom koncert pre mládež a strednú generáciu. Zahrajú Kapela L + Band a Miťo Bodnár & Friends. Zároveň bude predstavená práca s mládežou MYS a vystúpi riaditeľ Evanjelizačného strediska Slavomír Slávik.

Duchovno-kultúrny program o 14.00 hod. otvorí vystúpenie Zvonkohry Košariská − Priepasné. Prednášku o histórii reformácie v Myjavskom senioráte prednesie Mgr. Ľubomír Batka st. Zaspievajú a zahrajú spevokoly z Brezovej pod Bradlom, zo Senice a sólisti. V rámci popoludňajšieho programu Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdá pamätné medaily k 500. výročiu reformácie významným osobnostiam Myjavského seniorátu.

Na záver predsedníctvo Myjavského seniorátu odovzdá putovnú štandardu reformácie predsedníctvu Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, kde sa 24. septembra 2017 v Nitre bude konať ďalšie stretnutie k 500. výročiu reformácie.

SRDEČNE VÁS POZÝVAME!

Vložené 21.6. 2017

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart