Pozývame vás na 10. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie do Žiliny

Seniorálne stretnutie Turčianskeho seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie v rámci misijného podujatia „Oslobodení Božou milosťou“ sa bude konať v Žiline 21. mája 2017 od 9.00 hodine.

Slávnostné služby Božie o 9.00 hodine v Evanjelickom kostole v Žiline na Nám. Žilinskej synody 2 budú aj so spoveďou a sviatosťou Večere Pánovej a s Krstom svätým. Kázať bude synodný senior Českobratskej cirkvi evanjelickej v Českej republike Daniel Ženatý. Liturgovať budú generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, dištriktuálny biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, senior Turčianskeho seniorátu Marián Kaňuch a ďalší duchovní z Turčianskeho seniorátu. Piesňami prispejú spevokoly z CZ Žilina a Súľov-Hradná. Na organe bude hrať Ľudmila Fraňová.

Po službách Božích si v zborovej sieni môžete pozrieť putovné výstavy „500 rokov reformácie. ECAV na Slovensku“ a „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“, ako aj prezentácie Výboru na ochranu Božieho stvorenstva, Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a vydavateľstva Tranoscius.

V rámci popoludňajšieho programu o 14.00 hod. s prednáškou o histórii reformácie na území Turčianskeho seniorátu vystúpi doc. Miloš Kovačka, PhD. Prihovoria sa predseda ŽSK Juraj Blanár a primátor Žiliny Igor Choma. Do programu prispejú spevokol z CZ Martin, Soľničky zeme, Alena Janešíková (spev), Marta Gáborová (organ), Lucia Dobošová-Švábiková (harfa), víťazi Duchovnej piesne TUS 2017 a ďalší.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdá pamätné medaily k 500. výročiu reformácie významným osobnostiam Turčianskeho seniorátu a na záver predsedníctvo Turčianskeho seniorátu odovzdá putovnú štandardu predsedníctvu Považského seniorátu.

SRDEČNE VÁS POZÝVAME!

Vložené 16. 5. 2017

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart