Otvorené srdce pre Afriku

Výbor misie pripravil a Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku schválilo na rok 2017/18 celocirkevný projekt s názvom „Otvorené srdce pre Afriku“. Cirkevné zbory i jednotlivci naň môžu prispievať ľubovoľnou sumou na čísla účtov, uvedené na konci článku.

"Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata trpieť núdzu, a zavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom Božia láska? Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo.“ (1J 3, 17 − 18)

Končí sa školský rok a žiaci, učitelia i rodičia sa tešia na prázdniny. Akoby nie, veď to bol opäť náročný rok, rok, ktorý si vyžiadal mnoho námahy i času pre vzdelávanie, ale aj rok, ktorý priniesol mnoho plodov práce. Veď naše deti sú opäť o niečo múdrejšie, šikovnejšie i zručnejšie. Urobili na svojej ceste ku vzdelaniu značný pokrok a teraz ich čaká prázdninový oddych, po ktorom sa do školy opäť vrátia. Je to samozrejmé, veď inak to ani nemôže byť.

Sú však krajiny, kde to samozrejmé nie je, kde vzdelanie je len devízou bohatých a kde mnohé deti nezískajú ani len to základné vzdelanie, pretože na to nemajú prostriedky. Chudoba sa podpisuje pod ich nevzdelanosť, a tá potom ovplyvňuje celý ich ďalší život. Takýchto detí je na svete nespočetne veľa a nemožno pomôcť všetkým. No dá sa urobiť niečo aspoň pre niektorých.

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku nadviazala spoluprácu s evanjelickými cirkvami v Tanzánii a Kamerune a ponúkla im finančnú pomoc, ktorá bude určená na podporu vzdelávania detí. Evanjelické cirkvi v oboch týchto afrických krajinách si uvedomujú, aké je v dnešnej dobe dôležité vzdelanie. Prevádzkujú preto množstvo škôl, ktoré navštevujú deti z rôznych kútov krajiny. Keďže štúdium na škole nie je zadarmo, snaží sa sama cirkev zháňať peniaze, ktoré potom formou štipendií prideľuje chudobným deťom, aby tak za ne zafinancovala ich štúdium. Ako počas svojej návštevy na Slovensku uviedol biskup Alex Gehas Malasusa z Tanzánie, získavanie financií nie je jednoduché, preto sa cirkev poteší každej korune, ktorú dostane od partnerských cirkví. ECAV na Slovensku sa rozhodla byť takýmto partnerom a deťom v Tanzánii a Kamerune pomôcť.

Výbor misie pripravil a Generálne presbyterstvo schválilo na rok 2017/18 celocirkevnú akciu s názvom „Otvorené srdce pre Afriku“. Cirkevné zbory i jednotlivci môžu počas tohto obdobia prispievať ľubovoľnou sumou na čísla účtov, uvedené na konci článku. Vítané sú jednorazové ofery i drobné ale pravidelné príspevky napr. každý mesiac. Financie budú zaslané do Tanzánie a Kamerunu, kde ich na to určená komisia rozdelí deťom, ktoré sa uchádzajú o štúdium, no nemajú na to peniaze. Aj vďaka Vám sa tak niektoré africké dieťa naučí čítať a písať.

V médiách dnes beží množstvo projektov, zameraných na podporu či priamu adopciu detí v Afrike. Projekt „Otvorené srdce pre Afriku“ je im podobný v tom, že chce podporiť vzdelávanie afrických detí, no je špecifický v tom, že jeho podpora je smerovaná evanjelickým školám, ktorých v Afrike nie je málo. Viac informácií o nich vám prinesieme v ďalších článkoch.
Ak sa chcete zapojiť do projektu „Otvorené srdce pre Afriku“, prispejte ľubovoľnou sumou na niektorý z nasledujúcich účtov:

Tanzánia:
IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257, BIC: SUBASKBX, VS: 663060, Poznámka: Tanzánia

Kamerun:
IBAN: SK55 0200 0000Vložené 29. 6. 2017

Vložené 21. 6. 2017

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 10.7.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart