Konferencia SEJ k 500. výročiu reformácie

Slovenská evanjelická jednota, o. z., si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu k 500. výročiu reformácie v sobotu 7. 10. 2017 o 10.30 hod. v aule EBF UK Bratislava na Bartókovej ul. 8.

Program:
1. Príhovor: Ing. Ján Holčík, CSc., predseda SEJ, o. z.
2. Prof. ThDr. Igor Kišš, Dr. h. c.: Odkaz Dr. Martina Luthera pre dnešnú dobu
3. Doc. PhDr. Ján Bunčák, PhD.: Kultúrny a sociálny odkaz reformácie
4. Rev. D. Toth, D. D.: Máme si ešte čo to povedať o Lutherovi? 5. Recitácia: doc. Mgr. art Juraj Sarvaš

Ukončenie: predbežne 13:00 -13:30
Recepcia - pohostenie
Parkovanie je možné na parkovisku EBF UK pod objektom.

Ján Holčík, predseda SEJ, o. z. | 25.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart