Kolokvium o reformácii na FF UK 9. 11.

Pozývame vás na kolokvium, súbor prednášok, profesorov, docentov a ďalších učiteľov Filozofickej fakulty UK pod názvom Reformácia a jej vplyv na zmenu duchovnej paradigmy v Rektorskej sieni UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, vo štvrtok 9. 11. 2017 od 9.00 do 14.00 hod.

Organizačný výbor, FiF UK v Bratislave | 1.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart