Festival chrámovej piesne ZD ECAV 2017

Srdečne vás pozývame na Festival chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 500. výročia reformácie, ktorý sa bude konať v sobotu 4. novembra 2017 o 9.00 hod. v Ev. kostole Svätej Trojice vo Zvolene, Nám. SNP 11/17.

Podujatie pripravili Západný dištrikt ECAV na Slovensku, Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku a spoluorganizátor CZ ECAV Zvolen.

Účinkovať budú spevácke zbory zo ZD ECAV.

Vstup voľný.

Vložené 16. 10. 2017

Martina Krivdová, tajomníčka pre VMV, ZD ECAV  | 30.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart