< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | >

Prípravky k Lutherovej dekáde 2012

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008 schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. Každý rok sa venujeme jednej nosnej téme − tento rok je to téma Zákon a evanjelium.

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu a vzdelávanie, misia(at)cav.sk | 28.10.2012

viac

Materiály k téme na rok 2011: Sola fide

V rámci projektu Lutherovej dekády sa každý rok venujeme jednej nosnej téme, ktorú preberáme z rôznych hľadísk. Rok 2011 je venovaný téme Sola fide – Jedine viera.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 26.10.2011

viac

Sadenie Stromov reformácie pokračuje

Počas Lutherovej dekády, obdobia prípravy na 500. výročie reformácie, vyrastá v meste Wittenberg (Lutherstadt Wittenberg) Lutherova záhrada. Okolo symbolu Lutherovej ruže vytvorenej z rozličných druhov kameňa v blízkosti Zámockého chrámu, kde Martin Luther 31. októbra 1517 pribil 95 výpovedí zameraných na obnovu – reformáciu cirkvi, vysadia do roku 2017 k 500. výročiu reformácie 500 stromov rôzneho druhu. Ide o projekt "500 rokov reformácie − 500 stromov vo Wittenbergu".

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 17.10.2011

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde 2010

V októbri 2008 GP ECAV na Slovensku schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. V rámci neho sa každý rok venujeme jednej nosnej téme, ktorú preberáme z rôznych hľadísk.

 

Štefan Kiss | 12.9.2010

viac

Lutherova dekáda - vyhlásenie projektu

Na roky 2008 – 2017 vo Wittenbergu vyhlásili Lutherovu dekádu − desaťročie príprav na blížiace sa 500. výročie Lutherovej reformácie −, ktorá má slúžiť ako príprava na toto významné výročie. ECAV na Slovensku sa k tejto iniciatíve pripojila projektom s názvom „Ecclesia semper reformanda“.

 

Štefan Kiss, Výbor misie ECAV | 14.7.2009

viac

TÉMY LUTHEROVEJ DEKÁDY – ECCLESIA SEMPER REFORMANDA

Dôrazy Lutherovej reformácie - témy na roky 2008 - 2017

 

Vypracoval: Jaroslav Moncoľ | 14.7.2009

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart