< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>

Oznámenie o ofere k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 5. decembra 2014 odporučilo na Pamiatku reformácie 31. októbra 2015 zadržať dobrovoľnú oferu k prípravám na 500. výročie reformácie v roku...

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP | 28.10.2015

viac

Ponuka Reformaty, s. r. o. − pamätný žetón k 500. výročiu reformácie

ECAV na Slovensku pri príležitosti blížiaceho sa 500. výročia reformácie vydala pamätný žetón zo žltého ľahko patinovaného kovu s motívom podobizne Martina Luthera na prednej strane a jeho erbom na rubovej strane.

 

Eva Gajdošová, knihkupectvo@reformatasro.sk | 6.10.2015

viac

"500 stromov reformácie" aj v roku 2015

Vážené predsedníctva cirkevných zborov, uvádzame niekoľko informácií o celocirkevnom projekte „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“, ktorý je venovaný pripomienke blížiaceho sa 500. výročia Lutherovej reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 17.5.2015

viac

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O REFORMÁCII

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku v rámci projektu 500 protestantských škôl oslavuje 500 rokov reformácie vyhlasuje celoslovenskú vedomostnú súťaž o reformácii pre kolektívy. Propozície Prihláška Učebné texty: 1.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 18.2.2015

viac

K Pamiatke reformácie 2014

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na Pamiatku reformácie 31. 10. 2014 prihovorí Mgr. Ján Ochodnický, zborový farár, CZ ECAV Adamovské Kochanovce, konsenior Považského...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 29.10.2014

viac

RTVS - STV na Pamiatku reformácie 2014

V piatok 31. 10. na Pamiatku reformácie si môžete pozrieť: 16.20 Fedor Fridrich Ruppeldt – Hlas nepotlačeného svedomia 17.00 Služby Božie z Malej Čalomije; káže biskup ZD Milan Krivda; piesne ES č. 186, 274, 198, 262, A 65 20.00, 02.35 Sviatočné slovo na Pamiatku reformácie - gen. biskup Miloš Klátik

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 29.10.2014

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde na rok 2014

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008 schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. Prinášame desať prípraviek na biblické hodiny na rok 2014 na tému Všeobecné kňazstvo:

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 26.10.2014

viac

Projekt „500 stromov reformácie“ pokračuje

Vážení bratia farári a milé sestry farárky, pomaly sa blíži jeseň, ktorá je tiež vhodná na to, aby sme pokračovali v sadení Stromov reformácie. Prosíme Vás, aby ste v rámci významných výročí vo svojich cirkevných zboroch venovali pozornosť tejto aktivite.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 25.8.2014

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde 2013

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008 schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. Každý rok sa venujeme jednej nosnej téme − tento rok je to téma "Viera a skutky".

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu a vzdelávanie, misia(at)ecav.sk | 14.7.2013

viac

Príprava ECAV na Slovensku na 500. výročie reformácie

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku sa 1. februára 2013 a 5. decembra 2014 zaoberalo aj doterajším priebehom a stavom príprav ďalších podujatí k 500. výročiu reformácie. V ďalšom texte vás oboznámime s aktuálnym stavom i predstavami na najbližšie roky 2013 – 2017 -

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 16.2.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart