< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O REFORMÁCII

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku v rámci projektu 500 protestantských škôl oslavuje 500 rokov reformácie vyhlasuje celoslovenskú vedomostnú súťaž o reformácii pre kolektívy. Propozície Prihláška Učebné texty: 1.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 18.2.2015

viac

K Pamiatke reformácie 2014

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na Pamiatku reformácie 31. 10. 2014 prihovorí Mgr. Ján Ochodnický, zborový farár, CZ ECAV Adamovské Kochanovce, konsenior Považského...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 29.10.2014

viac

RTVS - STV na Pamiatku reformácie 2014

V piatok 31. 10. na Pamiatku reformácie si môžete pozrieť: 16.20 Fedor Fridrich Ruppeldt – Hlas nepotlačeného svedomia 17.00 Služby Božie z Malej Čalomije; káže biskup ZD Milan Krivda; piesne ES č. 186, 274, 198, 262, A 65 20.00, 02.35 Sviatočné slovo na Pamiatku reformácie - gen. biskup Miloš Klátik

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 29.10.2014

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde na rok 2014

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008 schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. Prinášame desať prípraviek na biblické hodiny na rok 2014 na tému Všeobecné kňazstvo:

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 26.10.2014

viac

Projekt „500 stromov reformácie“ pokračuje

Vážení bratia farári a milé sestry farárky, pomaly sa blíži jeseň, ktorá je tiež vhodná na to, aby sme pokračovali v sadení Stromov reformácie. Prosíme Vás, aby ste v rámci významných výročí vo svojich cirkevných zboroch venovali pozornosť tejto aktivite.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 25.8.2014

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde 2013

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008 schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. Každý rok sa venujeme jednej nosnej téme − tento rok je to téma "Viera a skutky".

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu a vzdelávanie, misia(at)ecav.sk | 14.7.2013

viac

Príprava ECAV na Slovensku na 500. výročie reformácie

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku sa 1. februára 2013 a 5. decembra 2014 zaoberalo aj doterajším priebehom a stavom príprav ďalších podujatí k 500. výročiu reformácie. V ďalšom texte vás oboznámime s aktuálnym stavom i predstavami na najbližšie roky 2013 – 2017 -

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 16.2.2013

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde 2012

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008 schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. Každý rok sa venujeme jednej nosnej téme − tento rok je to téma Zákon a evanjelium.

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu a vzdelávanie, misia(at)cav.sk | 28.10.2012

viac

Materiály k téme na rok 2011: Sola fide

V rámci projektu Lutherovej dekády sa každý rok venujeme jednej nosnej téme, ktorú preberáme z rôznych hľadísk. Rok 2011 je venovaný téme Sola fide – Jedine viera.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 26.10.2011

viac

Sadenie Stromov reformácie pokračuje

Počas Lutherovej dekády, obdobia prípravy na 500. výročie reformácie, vyrastá v meste Wittenberg (Lutherstadt Wittenberg) Lutherova záhrada. Okolo symbolu Lutherovej ruže vytvorenej z rozličných druhov kameňa v blízkosti Zámockého chrámu, kde Martin Luther 31. októbra 1517 pribil 95 výpovedí zameraných na obnovu – reformáciu cirkvi, vysadia do roku 2017 k 500. výročiu reformácie 500 stromov rôzneho druhu. Ide o projekt "500 rokov reformácie − 500 stromov vo Wittenbergu".

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 17.10.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart