< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>

Pozývame vás do Rimavskej Soboty na 4. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie 8. 1.

V nedeľu 8. januára 2017 o 9.30 hod. sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Rimavskej Sobote zídu evanjelici z Rimavského seniorátu na ďalšom stretnutí v rámci misijného podujatia k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 2.1.2017

viac

Pozývame vás do Rožňavy na 3. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie

Na 4. adventnú nedeľu 18. decembra 2016 o 10.00 hod. sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Rožňave zídu evanjelici z Gemerského seniorátu na misijnom podujatí k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.12.2016

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Košiciach k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Košického seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 12.12.2016

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Bardejove k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Šarišsko-zemplínskeho seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 8.12.2016

viac

Pozývame vás do Košíc na 2. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie

V nedeľu 27. novembra 2016 sa v Košiciach uskutoční seniorálne stretnutie Košického seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie. Ide o 2. seniorálne stretnutie v rámci misijného projektu Oslobodení Božou milosťou.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a Predsedníctvo KOS | 22.11.2016

viac

SOLA... Program podujatí ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie

K 500. výročiu reformácie Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku vydal brožúrku "SOLA... Program podujatí Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku k 500. výročiu reformácie".

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.11.2016

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde na rok 2016

Bratia a sestry, aj tento rok sme Vám v hromadnej pošte do CZ 18. 10. 2016 poslali sériu prípraviek na biblické hodiny na záver roka 2016, ktoré boli vypracované v rámci projektu LUTHEROVA DEKÁDA, schváleného GP ECAV na Slovensku v októbri 2008.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu GBÚ, misia(at)ecav.sk | 17.11.2016

viac

MISIJNÉ PODUJATIE OSLOBODENÍ BOŽOU MILOSŤOU

V ECAV na Slovensku v rámci prípravy na 500. výročie reformácie sa organizujú viaceré podujatia na úrovni cirkevných zborov, seniorátov dištriktov, cirkevných škôl, rôznych spoločenstiev a účelových zariadení. Pokiaľ ide o celocirkevné akcie, nimi sa opakovane zaoberá generálne presbyterstvo. Viaceré projekty už boli schválené a realizujú sa, ďalšie sa ešte len pripravujú.

 

Dušan Vagaský, vedúci projektu, riaditel(at)ecav.sk | 9.1.2016

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde na rok 2015

Bratia a sestry, ponúkame Vám desať prípraviek na biblické hodiny na záver roka 2015 na tému Sloboda a služba kresťana – ospravedlnenie a posvätenie v rámci projektu prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda, ktorý schválilo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008: 1. Všeobecnosť hriechu 2.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 2.11.2015

viac

Nové na ITV - k Pamiatke reformácie 2015

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo prinášame príspevok NA POČIATKU BOLO SLOVO, v ktorom prof. J. Bándy hovorí o M. Lutherovi a reformácii, ako aj príspevok PO STOPÁCH MARTINA LUTHERA o ceste po nemeckých mestách spojených s reformátorom cirkvi M....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 29.10.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart