< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>

Magnetky a plaketky k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, ponúkame Vám možnosť zakúpiť si magnetky k 500. výročiu reformácie alebo dať si zhotoviť vlastné magnetky k podujatiam v seniorátoch či cirkevných zboroch pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 19.2.2017

viac

Pozývame vás do Krupiny na 6. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie 19. 2.

Seniorálne stretnutie Hontianskeho seniorátu v rámci misijného podujatia k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“ sa bude konať v nedeľu 19. februára 2017 od 10.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Krupine.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.2.2017

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Lučenci k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Novohradského seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 17.2.2017

viac

Pozývame Vás do Bardejova na Európske cesty reformácie

Bratia a sestry, v piatok a sobotu 10. a 11. 2. 2017 zavíta do Bardejova reformačný kamión. Vo výstavnej sieni na Radničnom námestí je od 31. 1. do 26. 2. výstava „500 rokov reformácie v Bardejove“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 9.2.2017

viac

Európske cesty reformácie vedú aj do Bardejova

Od novembra 2016 putuje po 68 mestách Európy zvlášť upravený reformačný kamión. V piatok a sobotu 10. a 11. 2. 2017 zavíta i do Bardejova. Vo výstavnej sieni na Radničnom námestí je od 31. 1. do 26. 2. výstava „500 rokov reformácie v Bardejove“.

 

Ján Velebír, zborový farár, CZ ECAV Bardejov, senior ŠZS | 31.1.2017

viac

Pozývame vás do Lučenca na 5. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie 29. 1.

Seniorálne stretnutie Novohradského seniorátu v rámci misijného podujatia k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“ sa bude konať v nedeľu 29. januára 2017 od 10.00 hod. v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Lučenci.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.1.2017

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Rožňave k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Gemerského seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 19.1.2017

viac

Pozývame vás do Rimavskej Soboty na 4. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie 8. 1.

V nedeľu 8. januára 2017 o 9.30 hod. sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Rimavskej Sobote zídu evanjelici z Rimavského seniorátu na ďalšom stretnutí v rámci misijného podujatia k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 2.1.2017

viac

Pozývame vás do Rožňavy na 3. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie

Na 4. adventnú nedeľu 18. decembra 2016 o 10.00 hod. sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Rožňave zídu evanjelici z Gemerského seniorátu na misijnom podujatí k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.12.2016

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Košiciach k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Košického seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 12.12.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart