< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Krupine k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Hontianskeho seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 9.3.2017

viac

Príbeh reformácie 500 v Prešove sa začína

CZ ECAV Prešov vás pozýva na služby Božie v Chráme Sv. Trojice 5. marca 2017 o 9.00 hod., kde si pripomenieme 330. výročie Prešovských jatiek. O 17.00 hod. si vo Dvorane BÚ VD ECAV na Slovensku (Evanjelické kolégium) môžete vypočuť prednášku na tému „Prešovské jatky ako súčasť príbehu Reformácia 500 v Prešove“.

 

Miroslav Čurlík, zborový dozorca, CZ ECAV Prešov  | 1.3.2017

viac

Uvedenie knihy o M. Lutherovi 5. 3.

Pozývame vás na Večer v kostole, na ktorom sa uskutoční slávnostné uvedenie knihy Rolanda Baintona: Luther – život a dielo reformátora, v nedeľu 5. marca 2017 o 18.00 hod. v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ul. Kniha vyšla pri príležitosti 500. výročia reformácie. Hostia: Miloš Kovačka, Michal Valčo, Ewald Danel a spojený spevácky zbor.

 

Martin Šefranko, námestný farár, CZ ECAV Bratislava Legionárska | 27.2.2017

viac

Magnetky a plaketky k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, ponúkame Vám možnosť zakúpiť si magnetky k 500. výročiu reformácie alebo dať si zhotoviť vlastné magnetky k podujatiam v seniorátoch či cirkevných zboroch pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 19.2.2017

viac

Pozývame vás do Krupiny na 6. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie 19. 2.

Seniorálne stretnutie Hontianskeho seniorátu v rámci misijného podujatia k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“ sa bude konať v nedeľu 19. februára 2017 od 10.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Krupine.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.2.2017

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Lučenci k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Novohradského seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 17.2.2017

viac

Pozývame Vás do Bardejova na Európske cesty reformácie

Bratia a sestry, v piatok a sobotu 10. a 11. 2. 2017 zavíta do Bardejova reformačný kamión. Vo výstavnej sieni na Radničnom námestí je od 31. 1. do 26. 2. výstava „500 rokov reformácie v Bardejove“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 9.2.2017

viac

Európske cesty reformácie vedú aj do Bardejova

Od novembra 2016 putuje po 68 mestách Európy zvlášť upravený reformačný kamión. V piatok a sobotu 10. a 11. 2. 2017 zavíta i do Bardejova. Vo výstavnej sieni na Radničnom námestí je od 31. 1. do 26. 2. výstava „500 rokov reformácie v Bardejove“.

 

Ján Velebír, zborový farár, CZ ECAV Bardejov, senior ŠZS | 31.1.2017

viac

Pozývame vás do Lučenca na 5. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie 29. 1.

Seniorálne stretnutie Novohradského seniorátu v rámci misijného podujatia k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“ sa bude konať v nedeľu 29. januára 2017 od 10.00 hod. v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Lučenci.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.1.2017

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Rožňave k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Gemerského seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 19.1.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart