< | 1 2 3 4 5 6>

Prípravky k Lutherovej dekáde na rok 2016

Bratia a sestry, aj tento rok sme Vám v hromadnej pošte do CZ 18. 10. 2016 poslali sériu prípraviek na biblické hodiny na záver roka 2016, ktoré boli vypracované v rámci projektu LUTHEROVA DEKÁDA, schváleného GP ECAV na Slovensku v októbri 2008.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu GBÚ, misia(at)ecav.sk | 17.11.2016

viac

MISIJNÉ PODUJATIE OSLOBODENÍ BOŽOU MILOSŤOU

V ECAV na Slovensku v rámci prípravy na 500. výročie reformácie sa organizujú viaceré podujatia na úrovni cirkevných zborov, seniorátov dištriktov, cirkevných škôl, rôznych spoločenstiev a účelových zariadení. Pokiaľ ide o celocirkevné akcie, nimi sa opakovane zaoberá generálne presbyterstvo. Viaceré projekty už boli schválené a realizujú sa, ďalšie sa ešte len pripravujú.

 

Dušan Vagaský, vedúci projektu, riaditel(at)ecav.sk | 9.1.2016

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde na rok 2015

Bratia a sestry, ponúkame Vám desať prípraviek na biblické hodiny na záver roka 2015 na tému Sloboda a služba kresťana – ospravedlnenie a posvätenie v rámci projektu prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda, ktorý schválilo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008: 1. Všeobecnosť hriechu 2.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 2.11.2015

viac

Nové na ITV - k Pamiatke reformácie 2015

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo prinášame príspevok NA POČIATKU BOLO SLOVO, v ktorom prof. J. Bándy hovorí o M. Lutherovi a reformácii, ako aj príspevok PO STOPÁCH MARTINA LUTHERA o ceste po nemeckých mestách spojených s reformátorom cirkvi M....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 29.10.2015

viac

Oznámenie o ofere k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 5. decembra 2014 odporučilo na Pamiatku reformácie 31. októbra 2015 zadržať dobrovoľnú oferu k prípravám na 500. výročie reformácie v roku...

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP | 28.10.2015

viac

Ponuka Reformaty, s. r. o. − pamätný žetón k 500. výročiu reformácie

ECAV na Slovensku pri príležitosti blížiaceho sa 500. výročia reformácie vydala pamätný žetón zo žltého ľahko patinovaného kovu s motívom podobizne Martina Luthera na prednej strane a jeho erbom na rubovej strane.

 

Eva Gajdošová, knihkupectvo@reformatasro.sk | 6.10.2015

viac

"500 stromov reformácie" aj v roku 2015

Vážené predsedníctva cirkevných zborov, uvádzame niekoľko informácií o celocirkevnom projekte „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“, ktorý je venovaný pripomienke blížiaceho sa 500. výročia Lutherovej reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 17.5.2015

viac

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O REFORMÁCII

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku v rámci projektu 500 protestantských škôl oslavuje 500 rokov reformácie vyhlasuje celoslovenskú vedomostnú súťaž o reformácii pre kolektívy. Propozície Prihláška Učebné texty: 1.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 18.2.2015

viac

K Pamiatke reformácie 2014

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na Pamiatku reformácie 31. 10. 2014 prihovorí Mgr. Ján Ochodnický, zborový farár, CZ ECAV Adamovské Kochanovce, konsenior Považského...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 29.10.2014

viac

RTVS - STV na Pamiatku reformácie 2014

V piatok 31. 10. na Pamiatku reformácie si môžete pozrieť: 16.20 Fedor Fridrich Ruppeldt – Hlas nepotlačeného svedomia 17.00 Služby Božie z Malej Čalomije; káže biskup ZD Milan Krivda; piesne ES č. 186, 274, 198, 262, A 65 20.00, 02.35 Sviatočné slovo na Pamiatku reformácie - gen. biskup Miloš Klátik

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 29.10.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart