< | 1 2 3 4 5 6 7>

Deň ECAV na Slovensku – dôstojné vyvrcholenie misijného podujatia Oslobodení Božou milosťou

Ako už bola evanjelická verejnosť informovaná, misijné podujatie Oslobodení Božou milosťou, s ktorým sme prešli (resp. ešte prejdeme) všetky senioráty našej Evanjelickej cirkvi, vyvrcholí v Bratislave 31. októbra 2017 „Dňom ECAV na Slovensku“.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 22.9.2017

viac

Pozvanie na 13. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie do Nitry

Bratia a sestry, pozývame Vás do Nitry, kde sa v nedeľu 24. septembra 2017 uskutoční stretnutie evanjelikov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu „Oslobodení Božou milosťou“ pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.9.2017

viac

Vyšla kniha Reformácia po praslici

S radosťou vám oznamujeme, že záverečný výstup projektu Spoločenstva evanjelických žien k 500-ročnici reformácie Reformácia a ženy − kniha „Reformácia po praslici. Výnimočné evanjelické ženy 16. − 18. storočia na Slovensku“ − je na svete. Vďaka Pánu Bohu!

 

Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ | 12.9.2017

viac

Sympózium 500 rokov reformácie na Slovensku

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vás pozýva na medzinárodné vedecké sympózium „500 rokov reformácie na Slovensku“ 12. - 15. septembra 2017. Sympózium je otvorené pre verejnosť. Viac v prílohách.

 

Ľubomír Batka, dekan EBF UK | 8.9.2017

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie MYS v Myjave k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Myjavského seniorátu seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 9.8.2017

viac

Pozvanie na Festival chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 500. výročia reformácie

V bratskej láske pozývame spevácke zbory zo Západného dištriktu ECAV na Slovensku na Festival chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 500. výročia reformácie, ktorý sa bude konať v sobotu 4. novembra 2017 o 9.00 hod. v Ev. kostole Svätej Trojice vo Zvolene, Nám. SNP 11/17. Prihlášku pošlite do 31. 7. 2017 na BÚ ZD ECAV vo Zvolene.

 

Martina Krivdová, BÚ ZD vo Zvolene, vmv(at)zdecav.sk | 20.7.2017

viac

Otvorené srdce pre Afriku

Výbor misie pripravil a Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku schválilo na rok 2017/18 celocirkevný projekt s názvom „Otvorené srdce pre Afriku“. Cirkevné zbory i jednotlivci naň môžu prispievať ľubovoľnou sumou na čísla účtov, uvedené na konci článku.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 10.7.2017

viac

Opera Hrad prepevný už o týždeň v Kežmarku

Slávnostná premiéra opery Víťazoslava Kubičku Hrad prepevný sa bude konať v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave 31. 10. 2017. Prvé predstavenia sa uskutočnia už v júli v Kežmarku, Prešove, Modre a Necpaloch.

 

Eva Bachletová, poverená mediálnou komunikáciou projektu  | 29.6.2017

viac

Výstava k reformácii v Kežmarku

Pozývame Vás na výstavu 500 rokov reformácie na Slovensku v Múzeu v Kežmarku, Ul. Dr. Alexandra 11. Výstava potrvá do 31. augusta 2017.

 

Ondrej Sutor, Kežmarok | 27.6.2017

viac

Zastavenie pri slove a hudbe 2. 7. v Rači k 500. výročiu reformácie

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Rača pozýva na Zastavenie pri slove a hudbe v roku 500. výročia reformácie v nedeľu 2. 7. 2017 o 15.00 hod. v Evanjelickom kostole na Alstrovej ul.

 

Alena Kováčiková, námestná farárka, CZ ECAV Bratislava-Rača | 26.6.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart