< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>

Prečítajte si EPST č. 45 – 46

Bratia a sestry, odporúčame Vám do pozornosti špeciálne vydanie Evanjelického posla spod Tatier, ktoré prináša informácie zo slávností k 500. výročiu reformácie.Týždenník evanjelikov a. v. na Slovensku si môžete objednať na adrese: Tranoscius, Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš; predplatne@tranoscius.sk; tel./fax 044/324 05 08.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.11.2017

viac

Televízny posol 12. 11.

Zostrih zo slávností k 500. výročiu reformácie 31. 10. 2017 v Bratislave odvysiela RTVS – STV v relácii Televízny posol v nedeľu 12. novembra o 12.20 hod. (repríza 13. novembra o 13.00 hod.)

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 10.11.2017

viac

Kolokvium o reformácii na FF UK 9. 11.

Pozývame vás na kolokvium, súbor prednášok, profesorov, docentov a ďalších učiteľov Filozofickej fakulty UK pod názvom Reformácia a jej vplyv na zmenu duchovnej paradigmy v Rektorskej sieni UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, vo štvrtok 9. 11. 2017 od 9.00 do 14.00...

 

Organizačný výbor, FiF UK v Bratislave | 1.11.2017

viac

Sviatočné slovo na Pamiatku reformácie 2017

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na Pamiatku reformácie 30. 10. 2017 prihovorí doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV na...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 31.10.2017

viac

Festival chrámovej piesne ZD ECAV 2017

Srdečne vás pozývame na Festival chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 500. výročia reformácie, ktorý sa bude konať v sobotu 4. novembra 2017 o 9.00 hod. v Ev. kostole Svätej Trojice vo Zvolene, Nám. SNP 11/17.

 

Martina Krivdová, tajomníčka pre VMV, ZD ECAV  | 30.10.2017

viac

RTVS - SRo 31. 10. 2017

Rádio Regina: 14.05 – 95 téz proti. Pásmo k 500. výročiu reformácie 15.05 – Služby Božie na Pamiatku reformácie. Evanjelické služby Božie zo Zlatého; káže Jaroslav Majer; piesne ES č. 274, 255, 203, 263, A 67 16.05 – Duchovné pásmo k Pamiatke reformácie 19.30 – Rádio Devín: Priamy prenos opery HRAD PREPEVNÝ

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.10.2017

viac

RTVS - STV 31. 10. 2017

15.00 Martin Luther – od reformácie po ekumenizmus. Dokument 15.30 Slávnostné služby Božie pri 500. výročí reformácie z Ev. a. v. kostola v Bratislave-Petržalke. Priamy prenos 20.00 Sviatočné slovo – Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku 20.05 Obrazy zo života Martina Luthera. Dokument 20.30 Hrad prepevný – opera o Martinovi Lutherovi. Záznam z Dreveného artikulárneho kostola v Kežmarku 21.25 Po...

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 30.10.2017

viac

Zvonenie 31. 10. 2017

Bratia a sestry vo viere, pri príležitosti 500. výročia reformácie sa Predsedníctvo ECAV na Slovensku obracia na Vás s odporúčaním, aby sa v deň Pamiatky reformácie v utorok 31. 10. 2017 o 13.00 hod. zvonilo na zvonoch vo všetkých cirkevných zboroch a fíliách. Aj týmto spôsobom by sme si pripomenuli toto významné výročie na slávu Božiu a Jeho chválu.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 27.10.2017

viac

Pozvanie na Deň ECAV 31. 10. 2017

Bratia a sestry, brat generálny biskup Miloš Klátik Vás pozýva na Deň ECAV na Slovensku 31. októbra 2017 k 500. výročiu reformácie. Pozrite si pozvánku v rubrike Oslobodení Božou...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 25.10.2017

viac

Reformačné dvojčíslo EPST vychádza so 40-stranovou prílohou

Päťsté výročie reformácie je príležitosťou, pri ktorej vychádza špeciál Evanjelického posla spod Tatier so 40-stranovou prílohou, plnou čítania na tému reformácie cirkvi.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 24.10.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart