< | 1 2 3 4 5 6>

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie MYS v Myjave k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Myjavského seniorátu seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 9.8.2017

viac

Pozvanie na Festival chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 500. výročia reformácie

V bratskej láske pozývame spevácke zbory zo Západného dištriktu ECAV na Slovensku na Festival chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 500. výročia reformácie, ktorý sa bude konať v sobotu 4. novembra 2017 o 9.00 hod. v Ev. kostole Svätej Trojice vo Zvolene, Nám. SNP 11/17. Prihlášku pošlite do 31. 7. 2017 na BÚ ZD ECAV vo Zvolene.

 

Martina Krivdová, BÚ ZD vo Zvolene, vmv(at)zdecav.sk | 20.7.2017

viac

Otvorené srdce pre Afriku

Výbor misie pripravil a Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku schválilo na rok 2017/18 celocirkevný projekt s názvom „Otvorené srdce pre Afriku“. Cirkevné zbory i jednotlivci naň môžu prispievať ľubovoľnou sumou na čísla účtov, uvedené na konci článku.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 10.7.2017

viac

Opera Hrad prepevný už o týždeň v Kežmarku

Slávnostná premiéra opery Víťazoslava Kubičku Hrad prepevný sa bude konať v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave 31. 10. 2017. Prvé predstavenia sa uskutočnia už v júli v Kežmarku, Prešove, Modre a Necpaloch.

 

Eva Bachletová, poverená mediálnou komunikáciou projektu  | 29.6.2017

viac

Výstava k reformácii v Kežmarku

Pozývame Vás na výstavu 500 rokov reformácie na Slovensku v Múzeu v Kežmarku, Ul. Dr. Alexandra 11. Výstava potrvá do 31. augusta 2017.

 

Ondrej Sutor, Kežmarok | 27.6.2017

viac

Zastavenie pri slove a hudbe 2. 7. v Rači k 500. výročiu reformácie

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Rača pozýva na Zastavenie pri slove a hudbe v roku 500. výročia reformácie v nedeľu 2. 7. 2017 o 15.00 hod. v Evanjelickom kostole na Alstrovej ul.

 

Alena Kováčiková, námestná farárka, CZ ECAV Bratislava-Rača | 26.6.2017

viac

Pozývame vás na 12. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie v Myjave

V Myjave sa v nedeľu 25. júna 2017 stretnú evanjelici z Myjavského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku 12. seniorálnom stretnutí „Oslobodení Božou milosťou“, ktoré sa koná pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.6.2017

viac

DEDIČSTVO REFORMÁCIE V DNEŠNEJ EURÓPE 26. 6.

Nemecké veľvyslanectvo Bratislava a Slovenská národná knižnica Vás srdečne pozývajú na pódiovú diskusiu Svedomie – rebélia – zodpovednosť, DEDIČSTVO REFORMÁCIE V DNEŠNEJ EURÓPE v pondelok 26. júna 2017 od 16.30 hod. v Slovenskej národnej knižnici, J. C. Hronského 1 v Martine.

 

Joachim Bleicker, veľvyslanec SRN na Slovensku | 22.6.2017

viac

500 rokov reformácie v Rim. Sobote

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote pozýva na vernisáž výstavy „500 rokov reformácie (1517 - 2017)“ 15. júna 2017 (štvrtok) o 15.00 hod. Návštevníci si výstavu budú môcť pozrieť do 31. augusta 2017.

 

Anita Tóthová, historička GMM | 12.6.2017

viac

Ponuka zájazdu Po stopách M. Luthera

Dávame vám do pozornosti cestu “Po stopách Martina Luthera” v termíne 28. 6. – 2. 7. 2017. Máme ešte pár voľných miest. Viac v programe.

 

Pavel Plesník, INTERMAP | 12.6.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart