< | 1 2 3 4>

Pozvanie na Festival chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 500. výročia reformácie

V bratskej láske pozývame spevácke zbory zo Západného dištriktu ECAV na Slovensku na Festival chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 500. výročia reformácie, ktorý sa bude konať v sobotu 4. novembra 2017 o 9.00 hod. v Ev. kostole Svätej Trojice vo Zvolene, Nám. SNP 11/17. Prihlášku pošlite do 31. 7. 2017 na BÚ ZD ECAV vo Zvolene. Propozície ...

 

Martina Krivdová, BÚ ZD vo Zvolene | 21.4.2017

viac

Pozvanie na seniorálne stretnutie Liptovsko-oravského seniorátu k 500. výročiu reformácie

Pozývame vás na seniorálne stretnutie Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie v rámci misijného podujatia „Oslobodení Božou milosťou“, ktoré sa bude konať v Partizánskej Ľupči v 1. nedeľu po Veľkej noci 23. apríla 2017. Slávnostné služby Božie sa začnú v Evanjelickom kostole v Partizánskej Ľupči o 10.00 hodine. Kázeň slova Božieho bude mať...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.4.2017

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Poprade k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Tatranského seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 18.4.2017

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Banskej Bystrici k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Zvolenského seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 30.3.2017

viac

Pozývame vás do Popradu na 8. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie 2. 4.

Seniorálne stretnutie Tatranského seniorátu v rámci misijného podujatia k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“ sa uskutoční v nedeľu 2. apríla 2017 od 10.00 hod. v Evanjelickom chráme Božom v Poprade.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.3.2017

viac

Konferencia o reformácii – výzva

Štátny archív v Bratislave vás pri príležitosti 500. výročia reformácie pozýva na vedeckú konferenciu s názvom „TU STOJÍM, INAK NEMÔŽEM...“ (M. Luther), ktorá sa uskutoční 7. – 8. 11. 2017. Predbežné témy príspevkov pošlite do 10. apríla 2017. Vložené 4. 3. 2017 Pozvánka s témami.

 

Štátny archív v Bratislave | 21.3.2017

viac

Európske mestá reformácie v Banskej Štiavnici 26. 3.

V nedeľu 26. marca 2017 o 10.00 hod. sa v Evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici budú konať slávnostné služby Božie pri príležitosti udelenia titulu „Európske mesto reformácie“ desiatim slovenským mestám. Slávnostné služby Božie v priamom prenose odvysiela RTVS – STV na Dvojke.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.3.2017

viac

Televízny posol o reformácii

Posledné vydanie náboženského magazínu Televízny posol si môžete pozrieť v archíve RTVS. Témy: Stretnutie Hontianskeho seniorátu k 500. výročiu reformácie. SED v Hont. Moravciach. Nová zmluva a reformácia. Spomienka na ev. farára J. Lacka. Luther: O slobode kresťana...

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 14.3.2017

viac

Pozývame vás do Banskej Bystrice na 7. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie 12. 3.

Seniorálne stretnutie Zvolenského seniorátu v rámci misijného podujatia k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“ sa uskutoční v nedeľu 12. marca 2017 od 10.00 hod. v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Banskej Bystrici na Lazovnej 42.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 9.3.2017

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Krupine k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Hontianskeho seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 9.3.2017

viac

< | 1 2 3 4>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart