Ďalšie stromy reformácie v Lutherovej dekáde

Nižšie pripájame linky na správy o zasadení stromov reformácie v našich cirkevných zboroch v rámci aktivity „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“. V sadení stromov reformácie budeme pokračovať v jarnom období. Ak ste sa rozhodli aj vy zapojiť sa do tohto projektu, obráťte sa na GBÚ v Bratislave (media@ecav.sk; 0918 828 011), kde zaregistrujeme váš strom a pošleme vám osvedčenie o zasadení Stromu reformácie, ktoré bude pripomínať túto udalosť.

Prehľadná tabuľka k 15. 11. 2011

Strom reformácie č. 3 – Košariská

Strom reformácie č. 4 – Jelka (CZ Veľké Úľany – Jelka)

Strom reformácie č. 5 – Košeca

Strom reformácie č. 6 – Marhaň

Strom reformácie č. 7 – Vyšný Žipov

Strom reformácie č. 8 – Liptovský Mikuláš

Strom reformácie č. 9 – Mošovce

Strom reformácie č. 10 – Liptovská Kokava

Strom reformácie č. 11 – Ružomberok

Strom reformácie č. 12 – Žabokreky (CZ Necpaly)

Strom reformácie č. 13 – Kálnica (CZ Beckov)

Strom reformácie č. 14 – Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave

Strom reformácie č. 15 – Michalovce

Strom reformácie č. 16 – Závažná Poruba

Edita Škodová, media@ecav.sk | 15.11.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart