< | 1 2 3 4>

Ďalšie stromy reformácie v Lutherovej dekáde

Nižšie pripájame linky na správy o zasadení stromov reformácie v našich cirkevných zboroch v rámci aktivity „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“. V sadení stromov reformácie budeme pokračovať v jarnom období. Ak ste sa rozhodli aj vy zapojiť sa do tohto projektu, obráťte sa na GBÚ v Bratislave (media@ecav.sk; 0918 828 011), kde zaregistrujeme váš strom a pošleme vám osvedčenie o zasadení Stromu reformácie, ktoré bude pripomínať túto udalosť.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 15.11.2011

viac

Materiály k téme na rok 2011: Sola fide

V rámci projektu Lutherovej dekády sa každý rok venujeme jednej nosnej téme, ktorú preberáme z rôznych hľadísk. Rok 2011 je venovaný téme Sola fide – Jedine viera.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 26.10.2011

viac

Sadenie Stromov reformácie pokračuje

Počas Lutherovej dekády, obdobia prípravy na 500. výročie reformácie, vyrastá v meste Wittenberg (Lutherstadt Wittenberg) Lutherova záhrada. Okolo symbolu Lutherovej ruže vytvorenej z rozličných druhov kameňa v blízkosti Zámockého chrámu, kde Martin Luther 31. októbra 1517 pribil 95 výpovedí zameraných na obnovu – reformáciu cirkvi, vysadia do roku 2017 k 500. výročiu reformácie 500 stromov rôzneho druhu. Ide o projekt "500 rokov reformácie − 500 stromov vo Wittenbergu".

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 17.10.2011

viac

Strom reformácie č. 2 v Kokave nad R.

7. augusta 2011 si CZ ECAV Kokava nad Rimavicou pripomenul 100. výročie zhorenia ich kostola, a to službami Božími, na ktorých kázal brat biskup ZD Milan Krivda. Po službách Božích uviedli knihu Pavla Haluku Veľký požiar a pred kostolom zasadili Strom reformácie č. 2.

 

Martin Riecky, zborový farár, kokava@ecav.sk | 12.8.2011

viac

Strom reformácie č. 1 bol zasadený v Bardejove

Po položení základného kameňa Múzea Leonarda Stöckela v Bardejove 31. októbra 2010 sa uskutočnil aj slávnostný akt zasadenia prvého stromu reformácie v našej cirkvi v rámci projektu 500 stromov reformácie na Slovensku.

 

Edita Škodová | 3.11.2010

viac

ECAV na Slovensku má strom v Lutherovej záhrade vo Wittenbergu

Generálny biskup Miloš Klátik ako v poradí 51. predstaviteľ cirkví z celého sveta počas svojej pracovnej cesty vo Wittenbergu zasadil 21. októbra 2010 v Lutherovej záhrade strom Gleditsia triacanthos s č. 150.

 

Edita Škodová | 22.10.2010

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde

V októbri 2008 GP ECAV na Slovensku schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. V rámci neho sa každý rok venujeme jednej nosnej téme, ktorú preberáme z rôznych hľadísk.

 

Štefan Kiss | 12.9.2010

viac

K Lutherovej dekáde 2008 – 2017

Na roky 2008 – 2017 vo Wittenbergu vyhlásili tzv. Lutherovu dekádu, ktorá má pripomínať blížiace sa 500. výročie Lutherovej reformácie a slúžiť ako príprava na oslavu tohto výročia. ECAV na Slovensku sa k tejto iniciatíve pripojila projektom s názvom „Ecclesia semper reformanda“ (pozri v ďalšom materiáli).

 

Štefan Kiss, Výbor misie ECAV | 16.7.2009

viac

Lutherova dekáda - vyhlásenie

Na roky 2008 – 2017 vo Wittenbergu vyhlásili tzv. Lutherovu dekádu, ktorá má pripomínať blížiace sa 500. výročie Lutherovej reformácie a slúžiť ako príprava na oslavu tohto výročia. ECAV na Slovensku sa k tejto iniciatíve pripojila projektom s názvom „Ecclesia semper reformanda“ (pozri tu).

 

Štefan Kiss, Výbor misie ECAV | 14.7.2009

viac

TÉMY LUTHEROVEJ DEKÁDY – ECCLESIA SEMPER REFORMANDA

Dôrazy Lutherovej reformácie - témy na roky 2008 - 2017

 

Vypracoval: Jaroslav Moncoľ | 14.7.2009

viac

< | 1 2 3 4>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart