< | 1 2 3 4>

Oznámenie o ofere k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 5. decembra 2014 odporučilo na Pamiatku reformácie 31. októbra 2015 zadržať dobrovoľnú oferu k prípravám na 500. výročie reformácie v roku...

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP | 28.10.2015

viac

Ponuka Reformaty, s. r. o. − pamätný žetón k 500. výročiu reformácie

ECAV na Slovensku pri príležitosti blížiaceho sa 500. výročia reformácie vydala pamätný žetón zo žltého ľahko patinovaného kovu s motívom podobizne Martina Luthera na prednej strane a jeho erbom na rubovej strane.

 

Eva Gajdošová, knihkupectvo@reformatasro.sk | 6.10.2015

viac

Martin Luther - výpovede proti odpustkom

95 výpovedí proti odpustkom, ktoré reformátor Martin Luther vyvesil na dvere Zámockého chrámu vo Wittenbergu 31. októbra 1517....

 

media(at)ecav.sk | 1.3.2015

viac

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Poštová známka k 500. výročiu reformácie“

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie v spolupráci so Školským výborom ECAV vyhodnotili celoslovenskú výtvarnú súťaž pod názvom „Poštová známka k 500. výročiu reformácie“.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 10.11.2014

viac

Medzinárodné sympózium o protestantizme

V dňoch 16. - 17. októbra 2014 sa v hoteli „Radin“ v Radenci (Slovinsko) konalo sympózium na tému „Protestantizmus včera, dnes a zajtra“, na ktorom s prednáškou vystúpil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Peter Andrejčák, ECAV v Slovinsku | 6.11.2014

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde na rok 2014

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008 schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. Prinášame desať prípraviek na biblické hodiny na rok 2014 na tému Všeobecné kňazstvo:

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 26.10.2014

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde 2013

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008 schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. Každý rok sa venujeme jednej nosnej téme − tento rok je to téma "Viera a skutky".

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu a vzdelávanie, misia(at)ecav.sk | 14.7.2013

viac

Príprava ECAV na Slovensku na 500. výročie reformácie

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku sa 1. februára 2013 a 5. decembra 2014 zaoberalo aj doterajším priebehom a stavom príprav ďalších podujatí k 500. výročiu reformácie. V ďalšom texte vás oboznámime s aktuálnym stavom i predstavami na najbližšie roky 2013 – 2017 -

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 16.2.2013

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde 2012

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008 schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. Každý rok sa venujeme jednej nosnej téme − tento rok je to téma Zákon a evanjelium.

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu a vzdelávanie, misia(at)cav.sk | 28.10.2012

viac

Strom reformácie na teologickej fakulte

Po akademických službách Božích 2. novembra 2011 v nadväznosti na pripomienku 494. výročia reformácie zasadili na Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Strom reformácie č. 14.

 

E. Valková-Krišťáková, duchovná správkyňa EBF | 17.11.2011

viac

< | 1 2 3 4>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart