< | 1 2 3 4 5>

Prípravky k Lutherovej dekáde na rok 2016

Bratia a sestry, aj tento rok sme Vám v hromadnej pošte do CZ 18. 10. 2016 poslali sériu prípraviek na biblické hodiny na záver roka 2016, ktoré boli vypracované v rámci projektu LUTHEROVA DEKÁDA, schváleného GP ECAV na Slovensku v októbri 2008.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu GBÚ, misia(at)ecav.sk | 17.11.2016

viac

V Bardejove vyhlásili Rok reformácie

V nedeľu 23. októbra 2016 na slávnostných službách Božích v Bardejove, ktoré v priamom prenose vysielal RTVS – Slovenský rozhlas, pri príležitosti blížiaceho sa 500. výročia reformácie slávnostne vyhlásili Rok reformácie. Na evanjelickom cintoríne bol zasadený Strom reformácie č. 150.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 28.10.2016

viac

Lubina po stopách Dr. Martina Luthera

Okrúhlych 500 rokov uplynie 31. októbra 2017 odvtedy, čo Martin Luther pribil 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov na dvere Zámockého kostola vo Wittenbergu. Pri tejto príležitosti Cirkevný zbor ECAV Lubina zorganizoval 15. – 18. septembra 2016 zájazd Po stopách Martina Luthera.

 

Eva Juríková, zborová farárka, CZ ECAV Lubina, seniorka POS | 14.10.2016

viac

MISIJNÉ PODUJATIE OSLOBODENÍ BOŽOU MILOSŤOU

V ECAV na Slovensku v rámci prípravy na 500. výročie reformácie sa organizujú viaceré podujatia na úrovni cirkevných zborov, seniorátov dištriktov, cirkevných škôl, rôznych spoločenstiev a účelových zariadení. Pokiaľ ide o celocirkevné akcie, nimi sa opakovane zaoberá generálne presbyterstvo. Viaceré projekty už boli schválené a realizujú sa, ďalšie sa ešte len pripravujú.

 

Dušan Vagaský, vedúci projektu, riaditel(at)ecav.sk | 9.1.2016

viac

Celoslovenské kolo Vedomostnej súťaže o reformácii

V Prešove sa 26. októbra 2015 konalo celoslovenské kolo Vedomostnej súťaže o reformácii pre kolektívy k 500. výročiu reformácie. Súťaž pripravil misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku. Súťaž je súčasťou projektu „500 protestantských škôl oslavuje 500 rokov reformácie“.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 9.11.2015

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde na rok 2015

Bratia a sestry, ponúkame Vám desať prípraviek na biblické hodiny na záver roka 2015 na tému Sloboda a služba kresťana – ospravedlnenie a posvätenie v rámci projektu prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda, ktorý schválilo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008: 1. Všeobecnosť hriechu 2.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 2.11.2015

viac

Oznámenie o ofere k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 5. decembra 2014 odporučilo na Pamiatku reformácie 31. októbra 2015 zadržať dobrovoľnú oferu k prípravám na 500. výročie reformácie v roku...

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP | 28.10.2015

viac

Ponuka Reformaty, s. r. o. − pamätný žetón k 500. výročiu reformácie

ECAV na Slovensku pri príležitosti blížiaceho sa 500. výročia reformácie vydala pamätný žetón zo žltého ľahko patinovaného kovu s motívom podobizne Martina Luthera na prednej strane a jeho erbom na rubovej strane.

 

Eva Gajdošová, knihkupectvo@reformatasro.sk | 6.10.2015

viac

Martin Luther - výpovede proti odpustkom

95 výpovedí proti odpustkom, ktoré reformátor Martin Luther vyvesil na dvere Zámockého chrámu vo Wittenbergu 31. októbra 1517....

 

media(at)ecav.sk | 1.3.2015

viac

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Poštová známka k 500. výročiu reformácie“

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie v spolupráci so Školským výborom ECAV vyhodnotili celoslovenskú výtvarnú súťaž pod názvom „Poštová známka k 500. výročiu reformácie“.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 10.11.2014

viac

< | 1 2 3 4 5>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart