< | 1 2 | >

ECAV na Slovensku má strom v Lutherovej záhrade vo Wittenbergu

Generálny biskup Miloš Klátik ako v poradí 51. predstaviteľ cirkví z celého sveta počas svojej pracovnej cesty vo Wittenbergu zasadil 21. októbra 2010 v Lutherovej záhrade strom Gleditsia triacanthos s č. 150.

 

Edita Škodová | 22.10.2010

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde

V októbri 2008 GP ECAV na Slovensku schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. V rámci neho sa každý rok venujeme jednej nosnej téme, ktorú preberáme z rôznych hľadísk.

 

Štefan Kiss | 12.9.2010

viac

K Lutherovej dekáde 2008 – 2017

Na roky 2008 – 2017 vo Wittenbergu vyhlásili tzv. Lutherovu dekádu, ktorá má pripomínať blížiace sa 500. výročie Lutherovej reformácie a slúžiť ako príprava na oslavu tohto výročia. ECAV na Slovensku sa k tejto iniciatíve pripojila projektom s názvom „Ecclesia semper reformanda“ (pozri v ďalšom materiáli).

 

Štefan Kiss, Výbor misie ECAV | 16.7.2009

viac

Lutherova dekáda - vyhlásenie

Na roky 2008 – 2017 vo Wittenbergu vyhlásili tzv. Lutherovu dekádu, ktorá má pripomínať blížiace sa 500. výročie Lutherovej reformácie a slúžiť ako príprava na oslavu tohto výročia. ECAV na Slovensku sa k tejto iniciatíve pripojila projektom s názvom „Ecclesia semper reformanda“ (pozri tu).

 

Štefan Kiss, Výbor misie ECAV | 14.7.2009

viac

TÉMY LUTHEROVEJ DEKÁDY – ECCLESIA SEMPER REFORMANDA

Dôrazy Lutherovej reformácie - témy na roky 2008 - 2017

 

Vypracoval: Jaroslav Moncoľ | 14.7.2009

viac

Podujatia k Lutherovej dekáde vo Wittenbergu

Evanjelická cirkev v Nemecku (EKD) zriadila pre koordináciu príprav k oslavám 500. výročia reformácie úrad v Lutherstadt Wittenberg (www.luther2017.de). Súčasou Dekády k 500. výročiu reformácie je aj program EKD „Medzinárodný obyvateľ Wittenbergu“ a Medzinárodná slávnosť konfirmandov vo Wittenbergu.

 

-eš- | 24.4.2009

viac

Seminár KALME: Vzťah cirkvi a štátu a efektívna komunikácia

V dňoch 26. – 27. marca 2009 sa v nemeckom Wittenbergu – mieste zrodu Lutherovej reformácie – uskutočnil ďalší z medzinárodných seminárov, ktoré pravidelne organizuje výbor KALME, tentoraz na tému Vzťah cirkvi a štátu a efektívna komunikácia, ako aj príprava na oslavy 500. výročia Lutherovej reformácie. Za ECAV na Slovensku sa na ňom zúčasnili tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ Edita Škodová a Miroslav Maťo, zborový farár z Nižnej Slanej – Kobeliarova.

 

Miroslav Maťo, Edita Škodová  | 5.4.2009

viac

Stretnutie s médiami k Pamiatke reformácie

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik na stretnutí s novinármi, ktoré sa konalo 30. októbra 2008 pri príležitosti sviatku Pamiatky reformácie, zdôraznil, že reformácia, ktorú začal Martin Luther pred 491 rokmi, je stále aktuálna.

 

TASR | 29.10.2008

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Pamiatke reformácie

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Pozdravujeme Vás v tomto jesennom čase, keď si pripomíname Pamiatku reformácie. Táto udalosť, jedinečná a charakteristická pre našu cirkev je pre nás výzvou, aby sme sa k Vám prihovorili aj prostredníctvom tohto pastierskeho listu. Je však aj výzvou, aby sme my všetci – evanjelici hlásiaci sa k Augsburskému vyznaniu, hlásiaci sa k Lutherovi a jeho učeniu – poznali hodnotu Lutherovho konania,...

 

 | 29.10.2008

viac

Generálny biskup pozdravil Synodu VELKD v Zwickau

V dňoch 11. – 13. 10. 2008 bol generálny biskup Miloš Klátik hosťom na zasadnutí Generálnej synody VELKD v Nemecku, kde nemeckým synodálom odovzdal pozdravné posolstvo od našej cirkvi. Na slávnostných nedeľných službách Božích v Ev. dóme v Zwickau sa generálny biskup zúčastnil spolu s predsedajúcim biskupom VELKD Johannesom Friedrichom a jeho zástupcom Jochenom Bohlom, ktorý ako predstaviteľ hostiteľskej Evanjelicko-luteránskej krajinskej cirkvi v Sasku...

 

Edita Škodová | 20.10.2008

viac

< | 1 2 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart