Náboženské vysielanie STV


JANUÁR 2016


DVOJKA

1. 1.
20.00 Sviatočné slovo. Duchovný príhovor

2. 1.
15.35 Tajomstvá pokladov II. Archa zmluvy. Dokument (Austrália, USA, VB 2014)

6. 1.
8.25 Pravoslávne Vianoce. Dokument (SR 2002)
8.55 Tajomstvá múzeí III. Izraelské múzeum v Jeruzaleme. Dokument (VB 2013)
9.35 Vladyka. Životopisný film o biskupovi gréckokatolíckej cirkvi Milanovi Chauturovi (SR 2012)
10.00 Archijerejská sv. liturgia s obradom svätenia vody
13.10 Novodobé chrámy na východnom Slovensku. Dokument (SR 2015)

10. 1.
9.30 Bohoslužba s relikviárom sv. Terézie. Priamy prenos z Bratislavy


DECEMBER 2015


DVOJKA

3. 12.
17.00 Slovenské rody – Juraj Turzo z Levoče (SR 2010)

4. 12.
13.50 Orientácie (R). Náboženský magazín
17.00 Slovenské rody – Podnikateľ Ján Turzo z Betlanoviec (SR 2010)
23.20 Powaqqatsi. Život ľudí v Treťom svete (USA 1998)

6. 12.
12.40 Orientácie. Náboženský magazín
19.50 Slovo Igora Rintela – prvý večer sviatku Chanuka. Duchovný príhovor
00.50 Slovo (R)

7. 12.
17.00 Slovenské rody – Spriaznenec kráľovnej Alexej Turzo (SR 2010)

8. 12.
17.00 Slovenské rody – František Turzo na biskupskom stolci v Nitre (SR 2010)
22.45 Večera s Havranom – Humanizmus v strednej Európe

9. 12.
17.00 Slovenské rody – Palatín Juraj Thurzo z Betlanoviec (SR 2010)

10. 12.
17.00 Slovenské rody – Palatín Juraj Thurzo a Alžbeta Bátoriová (SR 2010)

11. 12.
11.30 Orientácie (R). Náboženský magazín
17.00 Slovenské rody – Prečo musel zomrieť Imrich Turzo taký mladý? (SR 2010)
21.25 Dvíha sa vietor. Dráma (SRN, VB 2006)

12. 12.
22.05 Krátky film o zabíjaní. Kieslowski o piatom prikázaní (Poľsko 1987)

13. 12.
12.35 Orientácie. Náboženský magazín
19.20 Slovo sestry Šebastiany. Duchovný príhovor
20.15 Otcovia a deti 1/4. Ruská klasika vo filmovom prevedení (Rusko 2008)
21.00 Otcovia a deti 2/4. Ruská klasika vo filmovom prevedení (Rusko 2008)
00.55 Slovo sestry Šebastiany (R)

18. 12.
11.25 Orientácie (R). Náboženský magazín

19. 12.
21.50 Krátky film o láske (Poľsko 1988)
23.15 Vietorisova tabulatúra. O hudbe 17. storočia (SR 1993)

20. 12.
12.55 Televízny posol. Témy: Pietna spomienka na slovenských generálov Viesta, Goliana, Malára a Jurecha. Koncert Eleny Letňanovej k 200. výročiu Ľudovíta Štúra. Cirkev v útlaku – spomienky Pavla Uhorskaia. Potravinová pomoc pre núdznych
19.50 Slovo evanjelickej farárky Anny Debnárovej k 4. adventnej nedeli. Duchovný príhovor
20.10 Otcovia a deti 3/4. Ruská klasika vo filmovom prevedení (Rusko 2008)
20.50 Otcovia a deti 4/4. Ruská klasika vo filmovom prevedení (Rusko 2008)
01.25 Slovo (R)

22. 12.
9.00 Po stopách svätého Pavla 1/2. Dokument (Veľká Británia 2012)
15.30 Po stopách svätého Pavla 2/2. Dokument (Veľká Británia 2012)
20.10 Atlas mrakov. Veľkolepá filmová freska o prepojenosti našej súčasnosti s minulosťou a budúcnosťou (USA, SRN 2012)

23. 12.
15.15 Po stopách svätého Petra 1/2. Dokument (Veľká Británia 2012)
17.25 Vianoce Adama Boronču. Televízny film podľa predlohy od L. N. Jégého (SR 1988)
Po stopách svätého Petra 2/2. Dokument (Veľká Británia 2012)
23.15 Mosty Gesharim. Koncert porozumenia

24. 12.
14.50 Harmonia pastoralis. Vianočná kompozícia (SR 1970)
16.15 Vianoce na Honte. Národopisný dokumentárny film o adventných a vianočných tradíciách v evanjelickej oblasti Hontu (SR 2008)
20.05 Sviatočné slovo. Duchovný príhovor arcibiskupa rímskokatolíckej cirkvi Stanislava Zvolenského

25. 12.
09.30 Služby Božie s Večerou Pánovou na 1. slávnosť vianočnú z evanjelického a. v. kostola v Modre Kráľovej. Káže generálny biskup ECAV Miloš Klátik. Liturguje seniorka Bratislavského seniorátu Sidonia Horňanová. Priamy prenos
11.15 Drevený klenot. Artikulárny kostolík, ktorý pôvodne stál v Paludzi. Dokument (SR 1999)
14.30 Poklady Jeruzalema. Dokument (Francúzsko 2014)
20.05 Sviatočné slovo. Duchovný príhovor generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika
20.10 Vek nevinnosti. Romantická dráma (USA 1993)

26. 12.
10.10 Poklady Jeruzalema. Dokument (Francúzsko 2014)
14.35 Poklady Vatikánu. Dokument (Francúzsko 2014)
20.10 Bedári. Adaptácia klasiky od Viktora Huga (USA, SRN, VB 1998)

27. 12.
8.25 Vianoce kedysi. Vianoce na Liptove. Dokument (SR 1997)
11.45 František, pápež chudobných. Dokument (SRN 2013)
18.35 Modlitbičky. Pásmo detskej poézie Milana Rúfusa (SR 1993)

JEDNOTKA

24. 12.
21.20 Biblia pokračuje (1/12). Hrob je otvorený. Pokračovanie série Biblia (USA 2015).
22.05 Biblia pokračuje (2/12). Telo je preč

25. 12.
21.40 Biblia pokračuje (3/12). Duch prichádza
22.25 Biblia pokračuje (4/12). Hnev

26. 12.
21.55 Biblia pokračuje (5/12). Posledný mučeník
22.40 Biblia pokračuje (6/12). Prenasledovaní

27. 12.
21.25 Biblia pokračuje (7/12). Návšteva
22.10 Biblia pokračuje (8/12). Cesta do Damasku

28. 12.
21.30 Biblia pokračuje (9/12). Šavlov návrat
22.10 Biblia pokračuje (10/12). Bratia v zbrani

29. 12.
21.30 Biblia pokračuje (3/12). Povstaňte
22.10 Biblia pokračuje (3/12). Ohavnosť


NOVEMBER 2015


DVOJKA
1. 11.
10.00 Slávnosť všetkých svätých. Priamy prenos katolíckej omše z Bytče
12.05 Medzinárodný ekumenický koncert 2015. Záznam
13.15 Orientácie. Náboženský magazín
19.55 Sviatočné slovo na sviatok Všetkých svätých
00.55 Sviatočné slovo (R)

2. 11.
10.00 Medailón Emila Boleslava Lukáča. Dokument, 1973
21.40 Spravodliví. Dokument o Slovákoch, ktorí počas vojny pomáhali Židom

3. 11.
14.15 Spravodliví (R)
15.00 Sprisahanie proti slobode. Udalosti roku 1948. Dokument, 1998
22.45 Večera s Havranom

4. 11.
15.00 Zrod chobotnice. Vznik ŠTB. Dokument, 2010
23.10 Slovensko 2.0. 10 krátkych filmov o Slovensku, 2010

5. 11.
15.00 Vladimír Clementis. Dokument, 1997

6. 11.
11.25 Orientácie (R)
13.25 Literatúra s náhubkom. Cenzúra v literatúre v období komunizmu. Dokument, 2010
20.10 Štúrovci 5/5. Televízny seriál, 1991

8. 11.
12.05 Orientácie. Náboženský magazín
19.55 Slovo. Duchovný príhovor
00.20 Slovo (R)

9.11.
21.40 Spravodliví. Dokument o Slovákoch, ktorí počas vojny pomáhali Židom
21.55 HiSTORY. Nečakané súvislosti dejín

10. 11.
14.05 Spravodliví (R)
20.10 Osvienčimský proces. Dokument, SRN 2013
22.45 Večera s Havranom. Dekadentné umenie?

11. 11.
15.00 Profily. Darina Bancíková. Prvá slovenská evanjelická farárka. Dokument, SR 1994

13. 11.
11.25 Orientácie (R). Náboženský magazín
20.10 Anička Jurkovičová 1/3. Televízny film, SR 1983

15. 11.
12.10 Orientácie. Náboženský magazín
19.40 Slovo Daniela Beňucha, ev. a. v. farára v Sučanoch
00.50 Slovo Daniela Beňucha (R)

16. 11.

11.00 Od disentu k novembru. Dokument, SR 2000
11.35 Tváre a postoje – Milan Kňažko, ČSR 1990
20.55 Spravodliví. Dokument o Slovákoch, ktorí počas vojny pomáhali Židom
21.20 Študenti a november 1989. Dokument, SR 2001

17. 11.
10.10 Nežná ´89. Dokument, SR 2009
11.35 Slovíčka. Literárno hudobné pásmo s ukážkami poézie Karla Kryla (SR 1990)

18. 11.
14.30 Spravodliví. (R)

20. 11.
11.25 Orientácie (R)
20.10 Anička Jurkovičová 2/3. Televízny film, SR 1983

22. 11.
13.10 Orientácie – Televízny posol. Témy: Z osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Evanjelická škola v Martine v nových priestoroch. Bohuslav Tablic. Martýr Jozef Bučko. Náboženský magazín
19.50 Slovo. Don Luscoň. Duchovný príhovor, SR 2014
00.45 Slovo (R)

29. 11.
10.00 Služby Božie na 1. adventnú nedeľu z Ev. a. v. kostola v Martine. Priamy prenos
11.30 Fedor Fridrich Ruppeldt – Hlas nepotlačeného svedomia. Dokument (SR 2013)
13.10 Orientácie. Náboženský magazín
19.50 Slovo sestry Hermany. Duchovný príhovor
01.55 Slovo (R)


OKTÓBER 2015


JEDNOTKA
24. 10.
13.30 Celonárodná spomienka na Ľudovíta Štúra v Uhrovci. Priamy prenos (SR 2015).

25. 10.
21.15 True Štúr. Dokudráma (SR 2015).

DVOJKA
19. 10.
15.00 Trezor 1/9. Národný hriešnik. Dokument (SR 1994)
20.10 Costeau – Cesta na koniec sveta. Dokument (Francúzsko 1975)
21.40 Spravodliví. Dokument o Slovákoch, ktorí počas vojny pomáhali Židom (SR 2015)
23.10 HiSTORY. Nečakané súvislosti dejín (SR 2015)

20. 10.
12.35 Večera s Havranom. Ezoterika – viera súčasnosti (SR 2015).
14.00 Spravodliví. (R)
14.50 Teleantikvárium. Historické fotografie a predmety späté so Štúrom a Hurbanom (SR 1995)
14.55 Osobnosti. Jozef Miloslav Hurban (SR 2007).
15.00 Po ceste Ľudovíta Štúra. Dokument (Československo 1983).
22.45 Večera s Havranom. Ochrana kultúrneho dedičstva (SR 2015).

21. 10.
15.00 Trezor. Studňa Janka Kadavjeho. Dokument (SR 1995).

22. 10.
15.00 Trezor. Lepšie časy farára Dobšinského. Dokument (SR 1997).

23. 10.
11.25 Orientácie – Televízny posol (R). Po stopách Martina Luthera (SR 2015)
15.00 Ľudovít Štúr. Dokument (SR 1987).
20.10 Štúrovci 3/5. Televízny seriál (SR 1991)

25. 10.
10.00 Evanjelické služby Božie pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Priamy prenos (SR 2015).
13.10 Orientácie. Náboženský magazín (SR 2015)
19.50 Slovo Martina Rieckeho evanjelického a. v. farára v Leviciach. Duchovný príhovor (SR 2015)
01.55 Slovo Martina Rieckeho (R)

26. 10.
15.00 Pútnik ku slnku. Listy Jána Bottu. Dokument (SR 1981)
20.10 Doors – „When you´re strange“. Dokument (USA 2009)
21.35 Spravodliví. Dokument o Slovákoch, ktorí počas vojny pomáhali Židom (SR 2015)

27. 10.
14.00 Spravodliví (R)
15.00 Janko Kráľ. Dokument (Československo 1972)
22.45 Večera s Havranom (SR 2015)

28. 10.
14.25 Sládkovičova Marína. Dokument (SR 1990)
14.25 Trezor. Skutky a vášne Ľudovíta Štúra. Dokument (SR 1995).
20.10 Ľudovít Štúr. Duchovný dokument (SR 2015)
20.50 Pravá tvár Ľudovíta Štúra. Ako naozaj vyzeral. Dokument (SR 2015).
22.45 Štúrovci (Koncert zrušený). Prevzaté predstavenie Slovenského komorného divadla v Martine (SR 2007).

29. 10.
8.50 Vzkriesenie Míny. Televízna inscenácia o Jánovi Kollárovi (SR 1977).
12.45 Ľudovít Štúr. Duchovný dokument (SR 2015)
13.25 Pravá tvár Ľudovíta Štúra. Ako naozaj vyzeral. Dokument (SR 2015).
13.55 Mestá a tváre. Modra a Ľudovít Štúr. Dokument (SR 1992).
15.00 Štúrov posledný zápas. Polohraný dokument (Československo 1968).

30. 10.
11.25 Orientácie (R)
15.00 Trezor. Za národ a lásku – G. K. Zechenter-Laskomerský. Dokument (SR 1994)
20.10 Štúrovci 4/5. Televízny seriál (SR 1991)

31. 10.
10.00 Služby Božie na Pamiatku reformácie z evanjelického a. v. kostola v Kukovej. Priamy prenos (SR 2015)
11.30 Po stopách Martina Luthera. Cestopis venovaný miestam spojených s osobnosťou reformátora (SR 2015)
19.55 Sviatočné slovo na Pamiatku reformácie. Príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika (SR 2015)
20.10 Niet inej cesty. Film o živote Ľudovíta Štúra v revolučnom roku 1848 (Československo 1968)


JÚL 2015


Sobota 4. 7.
9.40 Misia bratov Konštantína a Metoda (dokument)

Nedeľa 5. 7.
DVOJKA
9.35 Misia bratov Konštantína a Metoda (dokument)
19.55 Slovo
00.15 Slovo R
JEDNOTKA
15.40 Jan Hus (filmový projekt podľa diela A. Jiráska)
17.35 Cyril a Metod – apoštoli Slovanov

Pondelok 6. 7.
9.50 Misia bratov Konštantína a Metoda (dokument)
20.00 Slovo

Nedeľa 12. 7.
10.00 600. výročie upálenia Majstra Jana Husa – bohoslužby v Betlehemskej kaplnke
13.45 Slovo
00.55 Slovo R

Utorok 21. 7.
16.00 M. R. Štefánik (dokument) 16.30 Prvá M. R. Štefánika okolo sveta (dokument)
17.05 Štefánik sa vracia (dokument)

Nedeľa 26. 7.
14.40 Slovo
1.40 Slovo - R

AUGUST 2015


Sobota 1. 8.
10.00 Ordinácia novokňazov v Ev. a. v. kostole v Krupine - priamy prenos

MÁJ 2015


DVOJKA
NEDEĽA 3. 5.
16.20 Slovo
2.10Slovo(repr.)

PIATOK 8. 5.
10.00 Ďakovné služby Božie pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny; Ev. a. v. chrám Boží v Trenčianskych Stankovciach; káže generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR plk. Mgr. Marian Bodolló

NEDEĽA 10. 5.
10.20 Orientácie
10.50 Slovo

STREDA13. 5.
15.35 Orientácie (repr.)

NEDEĽA 17. 5.
12.25 – Televízny posol: Doktorandská konferencia v Modre, Konferencia o práci s Rómami vo Svätom Jure, Predstavenie Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Národná slávnosť na Devíne
12.50 – Slovo
3.30 – Slovo (repr.)

UTOROK 19. 5.
15.35 – Televízny posol (repr.)

NEDEĽA 24. 5.
13.55 – Orientácie
14.20 – Sviatočné slovo: príhovor biskupa Západného dištriktu Milana Krivdu na svätodušné sviatky
2.00 – Sviatočné slovo (repr.)


APRÍL 2015


JEDNOTKA
3. 4.
9.55 Evanjelické pašiové služby Božie na Veľký piatok z Veľkého Krtíša. Káže biskup ZD ECAV Milan Krivda
13.05 Ježiš Nazaretský 1/4
15.40 Svätý Peter 1/2
17.20 Svätý Peter 2/2

4. 4.
13.15 Ježiš Nazaretský 2/4
20.20 Dáždnik svätého Petra – filmová klasika

5. 4.
10.00 Urbi et Orbi – Veľkonočná svätá omša s požehnaním
12.45 Ježiš Nazaretský 3/4

6. 4.
13.05 Ježiš Nazaretský 4/4

DVOJKA
1. 4.
22.05 Fjodor Michajlovič Dostojevskij (5/8) – seriál o najprekladanejšom ruskom autorovi
23.00 Fjodor Michajlovič Dostojevskij (6/8) – seriál o najprekladanejšom ruskom autorovi

2. 4.
22.30 Desatoro 2010

3. 4.
7.10 Hontianska jar – veľkonočné zvyky v evanjelických rodinách
9.40 Krížové výpravy 1/4 – Cesty viery
11.20 Evanjelium podľa Jána 1/2
20.00 Sviatočné slovo – príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika k Veľkému piatku
22.45 Ostrov – ruský film o ruskej duši
1.50 Sviatočné slovo (R)

4. 4.
9.40 Krížové výpravy 2/4 – Križiacke panstvá
10.10 Mladé letá
11.45 Evanjelium podľa Jána 2/2

5. 4.
9.20 Krížové výpravy 3/4 – Kresťanstvo odpovedá
11.20 Kolíska a kríž II.
12.05 Hviezda prvej veľkosti – Ondrej Caban
12.30 Orientácie
20.00 Sviatočné slovo
00.55 Sviatočné slovo (R)

6. 4.
9.20 Krížové výpravy 4/4 – Úspechy a zlyhania

7. 4.
10.25 Veľká noc v Európe (Slovenská republika 1995)
13.10 Orientácie z Košíc (R)

8. 4.
22.00 Fjodor Michajlovič Dostojevskij (7/8) – seriál o najprekladanejšom ruskom autorovi
22.55 Fjodor Michajlovič Dostojevskij (8/8) – seriál o najprekladanejšom ruskom autorovi

10. 4.
12.50 Medzinárodný ekumenický koncert – záznam koncertu z historickej budovy SND (Slovenská republika 2014)
14.00 Slovenské miniatúry – Cerkev, ikony a pamätník

12. 4.
7.15 Kolíska a kríž II. – hudobno-dramatická skladba na biblické motívy
12.45 Orientácie
13.15 Slovo otca Jozefa
00.45 Slovo (R)

14. 4.
15.35 Orientácie (R)

15. 4.
9.00 Profily - Pohľad späť, filmový medailón o spisovateľke Zuzke Zguriške

19. 4.
10.00 Gréckokatolícka archijerejská svätá liturgia z Trebišova
12.10 Televízny posol. Príspevky: Biblický seriál – Zjavenie Jána. Apponyiho knižnica v Oponiciach. Aktivity v bývalom evanjelickom sirotinci v Modre...
12.35 Slovo Jozefa Šelingu (R)
2.40 Slovo (R)


MAREC 2015


DVOJKA
15. 3.
13.15 Slovo ev. a. v. farára Jána Rumana k zvesti 4. pôstnej nedele
0.50 Slovo – repríza

22. 3.
13.05 Televízny posol: Rozlúčka s biskupom Jánom Midriakom. Súťaž k Pamiatke reformácie pre žiakov stredných škôl. Stretnutie evanjelických biskupov vo Viedni. Stavba evanjelického kostola v Žiari nad Hronom. Miniportrét – Milan Stano. Biblický seriál – Listy apoštola Petra a List Júdov
13.30 Slovo Vladimíra Skybu
1.00 Slovo (R)

24. 3.
9.55 Trezor – Listy a odkazy evanjelického farára Hodžu
14.15 Televízny posol (R)

25. 3.
22.05 Fjodor Michajlovič Dostojevskij (4/8) – seriál o najprekladanejšom ruskom autorovi

29. 3.
13.35 Orientácie
14.00 Slovo evanjelického farára Jána Ďurova (R)
23.55 Slovo (R)

31. 3.
14.15 Orientácie (R)

JEDNOTKA
29. 3.
9.30 Utrpenie Pána – priamy prenos


FEBRUÁR 2015


Dvojka
1. 2.
13.05 Orientácie
13.35 Slovo Pavla Šajgalíka (R)
02.30 Slovo (R)

8. 2.
11.25 Orientácie
11.55 Slovo Daniela Ižolda
00.35 Slovo (R)

15. 2.
14.10 Orientácie
14.40 Slovo Mons. Petra Brodeka
3.20 Slovo (R)

16. 2.
13.25 Trezor – Štefan Krčméry

17. 2.
15.35 Orientácie (R)

18. 2.
17.30 Omša na Popolcovú stredu

22. 2.
10.00 Evanjelické služby Božie na 1. pôstnu nedeľu z Adamovských Kochanoviec.Kážekonsenior Považského seniorátu Ján Ochodnický
11.25 Elena Maróthy-Šoltésová. Dokument o žene, ktorá sa svojimi aktivitami stalaznáma aj v zahraničí, STV 2002 13.00 Televízny posol. Príspevky: Biblický seriál – Listy apoštola Jána. Cirkevný zbor Veľké Leváre. Miniportrét – Ján Solovič
13.30 Slovo Mariána Červeného (R)
01.20 Slovo (R)


JANUÁR 2015


Dvojka
4. 1.
13.25 Orientácie – Proces s „vlastizradnými“ biskupmi
13.50 Slovo (R)

6. 1.
09.55 Slov o. Jozefa (R)
10.00 Pravoslávne Vianoce
10.30 Bohoslužba – Zjavenie Pána - Traja králi
14.25 Od Silvestra do Troch kráľov
20.00 Sviatočné slovo

8. 1.
20.00 hod. Portrét: Andrew Duda – evanjelik v Amerike

9. 1.
10.35 Portrét: Andrew Duda – evanjelik v Amerike

11. 1.
10.00 Bohoslužba
14.20 Orientácie z Košíc
14.50 Slovo (R)
00.45 Slovo (R)

13. 1.
15.30 Orientácie z Košíc (R)

18. 1.
11.15 Bohoslužba
15.40 Orientácie
16.05 Slovo
01.25 Slovo (R)

20. 1.
15.35 Orientácie (R)

25. 1.
9.50 Slovo Mons. Mariána Šurába
10.00 Ekumenické služby Božie z modlitebne Cirkvi bratskej v Bratislave
14.50 Orientácie – Televízny posol. Príspevky: Biblický seriál – List Židom. Spomienka na výročie spolku Živena. Miniportrét – Július Letňan
00.20 Slovo Mons. Mariána Šurába (R)

27. 1.
15.35 Televízny posol (R)
22.00 Večera s Havranom. Diskusná relácia na tému: Katolícke Slovensko?

28. 1.
20.05 Matej Bel. Duchovný dokument (2014)

29. 1.
9.05 Matej Bel. (R)Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart