Plánované aktivity v seniorátoch ZD ECAV v roku 2017


Podujatia Západného dištriktu ECAV na Slovensku plánované na rok 2017

Podujatia pre deti a mládež v Západnom dištrikte ECAV na Slovensku v roku 2017.

Podujatia pre strednú a seniorskú generáciu v Západnom dištrikte ECAV na Slovensku v roku 2017.

Martina Krivdová, vmv@zdecav.sk


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart