Plánované aktivity v seniorátoch VD ECAV v roku 2014

Pozri webovú stránku Východného dištriktu ECAV na Slovensku www.vychodnydistrikt.sk


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart