Zápis prvákov v EZŠ ZO v Rim. Sobote

Milí rodičia budúcich prvákov, srdečne Vás pozývame Deň otvorených dverí 14. marca 2017 a na slávnostný zápis do Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote 3. apríla 2017.

Slávnostný zápis bude 3. apríla 2017 (pondelok) od 12.00 hod. do 17.00 hod. Svoje dieťa však môžete zapísať podľa platnej legislatívy od 1. apríla do 30. apríla 2017. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, jeho rodným listom, kartou poistenca a občianskym preukazom zákonného zástupcu.

Zároveň vás pozývame na Deň otvorených dverí 14. marca 2017 od 8.50 hod. do 10.30 hod. a na Stretnutia pre rodičov budúcich prvákov 7. a 14. marca 2017 od 16.00 hod. do 18.00 hod. Na stretnutiach bude priestor najmä na Vaše otázky, predstavenie školy, koncepcie a hlavných priorít školy.

Naša škola sa zameriava na komplexný rozvoj dieťaťa vo všetkých oblastiach s individuálnym prístupom, vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka prostredníctvom amerického lektora, skúsených a kvalifikovaných učiteľov. Anglický jazyk je v našej škole prirodzenou súčasťou každého dňa. Ďalšími prioritami sú vytváranie priestoru pre sebarealizáciu a prezentáciu žiakov, dôkladná príprava na rôzne súťaže a olympiády, pravidelné programy v spolupráci s rodičmi a aktivity zamerané na pomoc druhým.

Ak by ste potrebovali riešiť nejakú špecifickú situáciu, môžu vám pomôcť nasledovné zákony a nariadenia:
- zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
- vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

Ak sa rozhodnete zapísať svoje dieťa do našej školy, vopred ďakujeme. Ak nie, nezabudnite, že ak Vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2017 šesť rokov, je Vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu.

Viac informácií:
Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, 97901 Rimavská Sobota;
ezsrs.edupage.org, facebook.com/ezszo, eskola@rsnet.sk, 047/5631127, 0911 826 269

Radomír Leicher, riaditeľ, Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote | 1.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart