Výberové konania na miesta riaditeľov EG v Banskej Bystrici a Tisovci

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene vyhlasuje výberové konania na miesto riaditeľa Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici v Banskej Bystrici a riaditeľa Evanjelického gymnázia v Tisovci s nástupom od 1. 9. 2017. Prihlášky posielajte do 31. 3. 2017. Vložené 1. 5; doplnené 6.3.

Predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku | 22.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart