Vianočná akadémia žiakov 1. stupňa EZŠ

Vianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného porozumenia. Ako to už býva zvykom, žiaci EZŠ v Prešove za pomoci svojich učiteliek a vychovávateliek pripravili slávnostný program, ktorý odhalil ich umelecké ambície.

Za pomoci sprievodcu a štyroch adventných sviečok sme v zaplnenej sále kina Scala cestovali VIANOČNÝM VLAKOM do Betlehema. Na scéne sa objavil tanec, spev, básne, scénky, spev i hovorené slovo. To, že Vianoce nie sú len o hmotných daroch a tlačeniciach v obchodoch, ale o úprimnej láske poodhalili adventné sviečky za pomoci malého anjela. Pán Boh nám dal dôvod na radosť, pretože sa narodil Spasiteľ sveta a všetkých nás - Pán Ježiš Kristus, ktorý nám chce byť blízko a darovať nám svoj pokoj. Môžeme v našom živote okúsiť bohatstvo viery, nádeje, pokoja a lásky. Sláva buď Bohu na výsostiach!

Ivana Majerníková, Evanjelická základná škola, Prešov | 4.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart