Veľkonočný večer slova a hudby

„On vstal z mŕtvych“ − práve táto radostná zvesť sa ozývala v Evanjelickom a. v. chráme Svätej Trojice v Petržalke v nedeľu 15. apríla 2018. Večer slova a hudby pripravili študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

„On vstal z mŕtvych“ − túto radostnú správu si predsa nestačí pripomenúť raz v roku, na Veľkonočnú nedeľu! Večnú a nemennú pravdu máme nosiť v našich srdciach každý jeden deň. Podobne ako pre učeníkov po Ježišovom vzkriesení, aj pre nás dnes sa totiž môže stať zdrojom nových síl pre našu vieru, pre boj s pochybnosťami či preludmi. A práve preto, aby sme na to nezabudli, sa pod vedením spirituálky Teologického domova pri EBF UK Mgr. Eriky Valkovej-Krišťákovej, PhD., a v spolupráci s cirkevným zborom ECAV na Slovensku Bratislava-Petržalka uskutočnil veľkonočný večer slova a hudby, na ktorom sa rozhodne nikto nenudil. Ako sa hovorí, „každý si mohol prísť na svoje“. Hudba, spev, básne a, pravdaže, Božie slovo. To všetko malo v programe výnimočných večerných služieb Božích svoje miesto. Liturgiou i zvesťou slova Božieho poslúžila študentka 4. ročníka Michaela Tomčíková. Vo svojej kázni všetkým pripomenula, že On vstal z mŕtvych a zdôraznila, že Veľkonočná nedeľa dala na tento výrok pečiatku s nápisom Potvrdené, 100 % pravda. Uviedla tiež, že jedinou Cestou, po ktorej sa dostaneme do príbytkov, kde nám Vzkriesený pripravil miesto v dome svojho Otca, je Ježiš sám. A hoci cesta s Ježišom nie je ľahká a nenáročná prechádzka v parku, po ktorej si dáme zmrzlinu a oddýchneme si, ale celodenná túra, ktorá si vyžaduje námahu, prekonanie sa, zapretie samého seba a boj s hriechom, má zmysel.

Vzhľadom na to, že išlo o večer slova a hudby, v programe večerných služieb Božích zazneli skladby pre trúbku a organ v podaní Miroslava Ponjičana a Mariána Cambela; vystúpil mužský spevácky zbor študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave − okrem iného s piesňou On vstal z mŕtvych, podľa ktorej bol celý večer pomenovaný, ale i spevokoly Cirkevného zboru ECAV Bratislava-Petržalka Laudate a Petržalský lúč s piesňami Vzleť vysoko, môj chválospev, Radosť mi vrátila Golgota a Vstal z mŕtvych Kristus Spasiteľ. Okrem spievaného či zvestovaného slova Božieho tému večera pripomenuli aj básne Zlatice Oravcovej či Pavla Tomku v podaní študentov Miroslavy Ferencovej a Jakuba Ferka.

Poďakovanie za výnimočný večer slova a hudby patrí cirkevnému zboru v Bratislave-Petržalke a zborovým farárom Jánovi a Eve Kolesárovcom za spoluprácu pri príprave tohto večera i sestre spirituálke za chuť, silu i trpezlivosť pripravovať podobné podujatia. Patrí však aj všetkým tým, ktorí sa do prípravy a realizácie tohto večera zapojili, no najmä Pánu Bohu za Jeho milosť a veľkonočné víťazstvo v Ježišovi Kristovi, ktorý vstal z mŕtvych!

Fotografie: Ivan Belanji, Miroslav Ponjičan

Miroslava Ferencová, 2. roč. EBF UK v Bratislave | 19.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart