VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O REFORMÁCII pre kolektívy k 500. výročiu reformácie

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku v rámci projektu 500 protestantských škôl oslavuje 500 rokov reformácie vyhlasuje celoslovenskú vedomostnú súťaž o reformácii pre kolektívy k 500. výročiu reformácie.
Propozície
Prihláška

Učebné texty – R.H.Bainton – Martin Luther:
1. okruh – Prísaha a život v kláštore
2. okruh – Útok
3. okruh – Tu stojím; Môj Patmos
4. okruh – Škola charakteru
5. okruh – Cirkev teritoriálna a vyučujúca

Vložené 22. 3. 2017

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 29.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart