Seniorálne kolo Biblickej olympiády BAS

Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave sa 31. marca 2017 sa konalo seniorálne kolo biblickej olympiády Bratislavského seniorátu. Zúčastnilo sa na nej 55 žiakov a študentov zo 16 zborov seniorátu.

Boli to CZ Bratislava Legionárska, CZ Bratislava-Prievoz, CZ Bratislava-Petržalka, CZ Dunajská Lužná, CZ Dunajská Streda, CZ Hlohovec, CZ Pezinok-Grinava, CZ Modra, CZ Modra-Kráľová, CZ Sládkovičovo, CZ Svätý Jur, CZ Šamorín, CZ Veľký Grob – Čataj, CZ Trnava, CZ Piešťany a CZ Horné Saliby. V štyroch kategóriách súťažilo spolu 55 súťažiacich: v 1. kategórii 23 žiakov, v 2. kategórii 19 žiakov, v 3. kategórii 11 žiakov a vo 4. kategórii 2 študenti.

V aule fakulty prítomných privítal dekan EBF UK Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol., ktorý predniesol biblický úvod a povzbudivé slová súťažiacim. Účastníkov súťaže potom pozdravil brat predseda Školského výboru Mgr. Rastislav Hargaš. Za možnosť stretnúť sa na evanjelickej bohosloveckej fakulte poďakovala bratovi dekanovi sestra seniorka Bratislavského seniorátu doc. ThDr. Sidonia Horňanová PhD., a podala podrobné inštrukcie o priebehu biblickej olympiády.

Po modlitbe sa žiaci pustili do písania jednotlivých testov. Po ich napísaní bol pre žiakov pripravený spoločný obed v jedálni a po ňom program, ktorý v spolupráci so študentmi teológie pripravila sestra spirituálka Mgr. Erika Valková-Krišťáková. Po oprave testov boli v aule vyhlásené výsledky a výhercom boli odovzdané diplomy a vecné ceny. Biblickú olympiádu ukončila sestra seniorka modlitbou a požehnaním.

Víťazi v jednotlivých kategóriách:

1. kategória:
1. miesto: Ján Kolesár
2. miesto: Martin Zich a Filip Král
3. Patrik Kajaba

2. kategória:
1. miesto: Romana Achbergerová
2. miesto: Nina Šandriková
3. miesto: Júlia Krásna

3. kategória:
1. miesto: Lucia Orlovská
2. miesto: Katka Batka
3. miesto: Nicol Klímová

4. kategória:
1. miesto: Samuel Oláš
2. miesto: Peter Malý

Jana Fördös, zborová farárka, CZ ECAV Šamorín | 5.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart