Rozlúčka s predškolákmi v Petržalke

Počas slávnostných služieb Božích v Evanjelickom kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke sa v 2. nedeľu po Svätej Trojici 13 predškolákov z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona rozlúčilo s materskou školou.

Počas slávnostného ceremoniálu zazneli z úst detí oslavné a ďakovné piesne a básne. Prezentovali zodpovedne pripravené pásmo slova a hudby, v ktorom ďakovali nielen svojim pani učiteľkám, ale predovšetkým Pánu Bohu za vedenie počas uplynulých rokov. Pani učiteľky odovzdali deťom ich prvé „vysvedčenie“ - osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, spolu so spomienkovými darčekmi. V závere služieb Božích aj členovia cirkevného zboru mohli pozrieť prezentáciu fotografií, ktorá spolu s príjemnou hudbou obohatila slávnostný program a pripomenula deťom krásne chvíle prežité v materskej škole.

Aj v tento deň sme vďační Pánu Bohu za každé jedno dieťa, ktoré je nám zverené do výchovy a starostlivosti. V dobe, ktorá nie je jednoduchá, nám rodičia zverujú svoje deti, aby sme ich viedli k viere, láske, pravde, zodpovednosti a slušnosti v duchu pravých kresťanských hodnôt. Dúfame, že naše deti budú ďalej vedené v kresťanskej viere a budú pripravené s láskou voči Bohu a blížnym žiť ako veriaci ľudia v tomto svete.

Fotografie: Felix Schlosser

Anna Bašnárová, Lenka Lukáčová | 15.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart