Prihláste sa na štúdium na EBF UK

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2018/2019 sa uskutoční prijímacie konanie do nasledujúcich študijných programov:

Evanjelická teológia (5-ročné denné spojené magisterské štúdium):
- s možnosťou prípravy na ordináciu v Evanjelickej cirkvi a. v.
- s možnosťou všeobecného štúdia evanjelickej teológie

Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (3-ročné denné bakalárske štúdium a nadväzujúce 2-ročné denné magisterské štúdium)
V akademickom roku 2018/2019 otvárame v spolupráci s Filozofickou fakultou UK, Prírodovedeckou fakultou UK, Fakultou telesnej výchovy a športu UK a Pedagogickou fakultou UK nasledujúce možnosti kombinácií:
- s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry
- s učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry
- s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry
- s učiteľstvom maďarského jazyka a literatúry
- s učiteľstvom telesnej výchovy
- s učiteľstvom histórie
- s učiteľstvom geografie
- s učiteľstvom filozofie


Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
(3-ročné denné alebo 4-ročné externé bakalárske štúdium)

Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
(2-ročné denné alebo 3-ročné externé magisterské štúdium) Študijné programy v oblasti sociálnej pomoci organizujeme v spolupráci s odborníkmi z Pedagogickej fakulty UK a Fakulty manažmentu UK v Bratislave.

Podrobné informácie o študijných programoch a podmienkach prijatia nájdete na adrese: www.fevth.uniba.sk v sekcii „Štúdium“ − podsekcii „Pre uchádzačov o štúdium“.

Prihlášky na štúdium je nutné podať elektronickou formou cez www.fevth.uniba.sk, následne vytlačiť, podpísať a s požadovanými povinnými prílohami poslať do 30. marca 2018 na adresu:
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Bartókova 8
811 02 Bratislava 1

Milan Jurík, prodekan, EBF UK v Bratislave | 26.2.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart