Pracovný seminár pre učiteľov biológie a chémie

Školský výbor ECAV na Slovensku a Evanjelická akadémia v spolupráci s Evanjelickým gymnáziom J. A. Komenského v Košiciach 26. októbra 2018 usporiadali pracovný seminár pre učiteľov biológie a chémie na našich evanjelických školách.

V programe seminára bola zaujímavá zážitková exkurzia v Botanickej záhrade v Košiciach, kde si prítomní učitelia vypočuli podnetnú prednášku Ing. Róberta Gregoreka, PhD., na tému „Netradičné rastliny prospešné pre zdravie“. Po prehliadke nádherných priestorov botanickej záhrady a prednáške sa vyučujúci z Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši, Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici, Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v sprievode svojich hostiteľov z Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského presunuli do priestorov školy. Tam pokračoval ich spoločný program výmenou skúseností s vyučovaním biológie a chémie na evanjelických školách.

Týmto ďakujeme vedeniu školy bratovi riaditeľovi Jozefovi Krištanovi za možnosť usporiadať tento seminár a vyučujúcim EGJAK v Košiciach za aktívnu prípravu, vrelé prijatie a sprevádzanie svojich kolegov počas seminára.

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 7.11.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart