Práca s hlinou s deťmi v Červenici

V priebehu mesiacov jún – október 2017 sme v škole pre hluchoslepých v Červenici pracovali na projekte „Práca s hlinou – podporná terapia vzdelávania žiakov s hluchoslepotou“.

Hlavným cieľom projektu bolo zaradiť prácu s hlinou ako formu terapie do pravidelných podporných činností edukácie žiakov s hluchoslepotou. Všetky podporné opatrenia vzdelávania smerujú k rozvíjaniu celej osobnosti. U žiakov s čiastočným poškodením sluchu a zraku sa pri vzdelávaní kladie dôraz na to, aby sa naučili tieto zmysly adekvátne využívať a koordinovať. U žiakov, ktorí tieto zmysly nemajú, sa edukácia sústreďuje na hmat, čuch a chuť. Práca s hlinou má mnoho pozitívnych účinkov: posilňuje sebavedomie; je médiom kompenzácie chýbajúceho (poškodeného) zmyslu; pôsobí relaxačne a rehabilitačne; stimuluje jemnú motoriku, vnímanie priestoru, koordináciu ruky a oka; pre žiakov s mentálnym postihnutím dáva možnosť konkrétneho telesného vnímania.

Vďaka tomuto projektu sme zabezpečili hrnčiarsky kruh, nástroje a formy pre prácu hlinou, farebnú bezvýpalovú hlinu i hlinu v prírodných farbách, akrylové farby, laky. Od začiatku nového školského roka sme túto formu terapie zaradili u každého žiaka do individuálneho vzdelávacieho programu ako aj do výchovného programu školského internátu.

Projekt sa nám podarilo realizovať vďaka finančnej podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Ľudmila Gregová, ESŠI v Červenici | 26.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart