Pomoc študentov ESŠ v Prešove potešila

Evanjelická škola v Prešove bola 9. marca 2018 v prešovskej nemocnici pri odovzdávaní prebaľovacieho pultu a profesionálnej kalibrovanej váhy od občianskeho združenia Malíček aj ESŠ v Prešove.

Na celej akcii na novorodeneckom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v perinatologickom centre sa spolu so zástupcami OZ Malíček zúčastnila aj PhDr. Ľ. Kónyová, ktorá odovzdávala dary za evanjelickú spojenú školu. Súčasťou daru boli háčkované a pletené veci pre predčasne narodené deti, ktoré vznikli v rámci projektu Háčkujeme cestičku do života.

Členka výkonného tímu OZ Malíček Mgr. Mária Palenčárová uviedla, že „aktivity pre rodiny a ich predčasne narodené a rizikové deti boli zo strany verejnosti v Prešove vnímané pozitívne. Obzvlášť potešila pomoc a zapojenie sa do aktivít zo strany prešovských študentov. Citlivé vnímanie tejto problematiky otvára cestu ďalšej pomoci rodičom, zdravotníkom, ale hlavne takýmto deťom. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa do týchto aktivít zapojili a veríme, že aj my pomáhame prekonávať prekážky súvisiace s predčasnými a rizikovými pôrodmi.“ Primárka oddelenia MUDr. Iveta Reváková okrem iného povedala: „Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým, bez pomoci ktorých by sa tento projekt nemohol uskutočniť. Patrí im veľká vďaka v mene našich pacientov a pracovníkov oddelenia neonatológie.“

Čo tomu predchádzalo? Ešte v októbri 2017 sme pri príležitosti 500. výročia reformácie pripravili z prác žiakov ESŠ v Prešove vernisáž Reformácia 500. Bola inštalovaná v priestoroch BÚ VD ECAV na Slovensku. Spojili sme ju i s predajom obrazov a umeleckých fotografií, ktoré naši žiaci vytvorili počas projektových dní blokovej výučby Umenia a kultúry.

Výstava niesla so sebou aj sociálny rozmer. Počas septembrových projektových dní sa mohli naši žiaci v sekcii Háčkovanie, vyšívanie zapojiť do projektu Háčkujeme cestičku do života, kde sa učili háčkovať dečky určené pre detičky umiestnené v inkubátoroch. Ním sa začala aj naša spolupráca s občianskym združením Malíček. Žiaci aj učitelia školy sa rozhodli výťažok z predaja aj dobrovoľných príspevkov vo výške 360 € darovať práve im. Za tieto peniaze bola zakúpená digitálna novorodenecká váha.

Ľudmila Kónyová, ESŠ v Prešove | 12.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart