Pohľad na svet očami nevidiaceho

Deti v Evanjelickej materskej škole Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave v rámci edukačnej aktivity „Pohľad na svet očami nevidiaceho“ navštívil nevidiaci pán Juraj Práger aj so svojím vodiacim psíkom Lukym.

Cieľom tejto návštevy bolo priblížiť deťom život zrakovo postihnutých ľudí. Pre nás, učiteľky aj rodičov, je dôležité, aby deti boli vedené k empatii a úcte ku všetkým ľuďom, mladším aj starším vrátane ľudí s postihnutím a hendikepom. Cez osobný príbeh tohto aktívneho, športovo založeného a hlboko veriaceho človeka naše deti mohli získať základy ich osobnej viery v Pána Ježiša Krista.

Z tejto milej návštevy sme sa všetci veľmi tešili. Pán Juraj nám ukázal niektoré pomôcky, ktoré mu pomáhajú pri bežných denných činnostiach. Mohli sme si tak uvedomiť, že veci, ktoré sú pre nás vidiacich úplne samozrejmé, nie sú bežné a samozrejmé pre ľudí, ktorí nevidia. Deti si mohli otestovať napríklad prístroj, ktorý rozlišuje farby na oblečení, alebo prístroj, ktorý pomáha pri nalievaní vody do pohára. Obrovskú radosť mali zo psíka Lukyho, ktorý na slovo poslúchal svojho pána. Pán Juraj deťom vysvetlil, že keď má psík na sebe popruhy, vie, že je „v práci“, a nikto ho nesmie vyrušovať, aby vedel naplno pomáhať a slúžiť svojmu pánovi. Keď mu však dal popruhy dolu, deti ho mohli aj pohladkať a odfotiť sa s ním.

Deti si mohli aj na vlastnej koži vyskúšať, aké je to byť nevidiacim. Skúšali chodiť so zaviazanými očami a s paličkou a nájsť svojich kamarátov - a veru, pre nikoho to nebolo jednoduché. Preto si vážime všetko, čo nám Pán Boh dáva. Vážime si, že nám dal aj zdravé oči, ktoré môžu vidieť okolitú krásu. Uvedomujeme si, že to, čo máme, nie je samozrejmosť, ale Božia milosť. Preto je našou prioritou aj naďalej viesť deti k vďake voči Pánu Bohu za všetko, čo nám dáva.

Lenka Lukáčová, učiteľka EMŠ | 2.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart