Poďakovanie za úrodu v EMŠ

Leto vystriedala jeseň a deti sa vrátili z prázdnin opäť do škôl. Naplnila sa i Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej ulici v Bratislave-Petržalke.

K letu sme sa v spomienkach a rozhovoroch s deťmi ešte chvíľu vracali. Chceli sme, aby si uvedomili, ako nám i tento rok požehnal Pán. V záhradách, v sadoch i na poliach dozreli plody a my za to chceme poďakovať. Je to naša úloha: naučiť deti, že nič nie je samo od seba, aj keď to tak v ich očiach možno vyzerá. Je to Božia starostlivosť a dobrota, ktorá si právom zaslúži našu vďačnosť.

Aby to deti lepšie pochopili, potrebujú to vidieť na vlastné oči. Ešte lepšie však, keď si to môžu chytiť, ovoňať a ochutnať. Preto sme v našej EMŠ zorganizovali výstavku ovocia a zeleniny. Rodičia detí poprinášali rôzne druhy, naše slovenské i exotické, známejšie i tie menej známe. Jeden stôl nestačil na všetko, čo deti priniesli. Naplnili sme i regály v drevenom obchodíku aj prútené košíky, ktoré sme poukladali okolo po zemi. Deti potom prichádzali po skupinkách a spolu so svojou pani učiteľkou obdivovali rozmanitosť a krásu toho všetkého. Učili sa rozpoznávať a pomenovať viaceré druhy ovocia a zeleniny a, samozrejme, ochutnávali. A nakoniec nesmelo chýbať ani fotografovanie s kamarátmi. Spomienky na škôlku budú vzácne aj po rokoch, tak nech je na čo spomínať.

V rovnakom duchu sa niesol i program, ktorý pre všetky deti pripravili pani učiteľky z predškolskej triedy. Vzdelávacou aktivitou s názvom „Rozprávkový zelovoc“ interaktívnym spôsobom napomohli deťom naučiť sa poznať najbežnejšie druhy nášho ovocia a zeleniny. Prostriedkami tvorivej dramatiky, premietaním, rôznymi zábavnými aktivitami aj tvorivou dielňou prispeli k téme mesiaca. Tí starší si na záver vyrobili ovocné pozdravy a mladší pomocou plastelíny malé zaváraniny.

Jeseň sa prehupla do svojej druhej polovice a pripravuje pre nás materiál na ďalšiu prácu s deťmi. Opadané lístie či zmeny počasia − všetko nám poslúži na to, aby deti spoznávali svet okolo seba a prostredníctvom toho i nášho Stvoriteľa.

„Ďakujeme Ti, Pane, za tvoju starostlivosť, lásku a dobrotu, ktorú nám preukazuješ a ktorú sme mohli spoznať cez Tvojho Syna Pána Ježiša Krista, v ktorého sme uverili. Pomôž, prosíme, aj našim deťom spoznať Ťa ako svojho Pána a Spasiteľa. Ochráň ich pred falošnými cestami a priveď ich k živej viere v Ježiša Krista, Tvojho syna. Amen.“

Denisa Kováčová, učiteľka EMŠ | 9.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart