Oznam o konaní výberového konania

Evanjelická spojená škola v Prešove hľadá učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombináciách Anglický jazyk – Nemecký jazyk s nástupom od 01.09.2019.

PhDr. Marián Damankoš, PhD., riaditeľ školy | 29.4.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart