Osmičkový rok v EKG v Prešove

Exkurzia s názvom Osmičkový rok sa začala koncom júna v Prešove, z ktorého sa sexta, 2. ročník a niekoľko tretiačok vybrali s pani profesorkami Ľ. Kónyovou a J. Zakarovskou spoznávať našu históriu, kultúru i súčasnosť.

Prvá zastávka bola v Brezovej pod Bradlom, kde sme navštívili Štefánikovu mohylu a potom sme pokračovali v prehliadke Múzea v Košariskách, vo Štefánikovom rodnom dome, ktorý by mal navštíviť každý správny gymnazista. O generálovi Štefánikovi – významnej a i dnes inšpiratívnej osobnosti evanjelickej cirkvi – a o vzniku ČSR sme sa dozvedeli aj informácie, ktoré sa v škole neučia. Po príchode do Bratislavy sa z dievčat stali dámy, z chlapcov páni – a tak sme odišli do SND na predstavenie Antigona.

Nasledujúci deň sme sa zo Slovenska presunuli do Rakúska. Vo Viedni sme si prezreli svetoznáme pamiatky, ako bol Schönbrunn, kde sme sa poprechádzali v záhradách a počas prehliadky zámku sme sa dozvedeli niečo nové zo života cisárskej rodiny. Ďalšou zastávkou vo Viedni boli múzeá Kunsthistorisches a Prírodovedné múzeum. V galérii umenia – Albertine sme sa mohli pokochať nielen maľbami od Picassa, ale aj moderným umením. Tento celodenný výlet sme ukončili prehliadkou historického centra Viedne.

Na tretí deň sme navštívili Národnú radu Slovenskej republiky. Zúčastnili sme sa na rokovaní spolu s protestujúcimi farmármi. Dozvedeli sme sa niečo o histórii parlamentu, ale aj o politike ako takej. Na záver našej trojdňovej exkurzie sme si pozreli Bratislavský hrad, kde sem si pozreli Česko-slovenskú/Slovensko-českú výstavu venovanú 100. výročiu vzniku ČSR. Mnohých zaujal originál Mníchovskej dohody či interaktívne sprostredkovanie minulosti. Aj takéto zážitkové vyučovanie nám ponúka štúdium v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove.

Lenka Vaverková, študentka sexty | 9.7.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart