Nový časopis pre deti od 2 do 8 rokov

V septembri 2017 vyjde prvé číslo nového kresťanského náučno-vzdelávacieho mesačníka pre deti od 2 do 8 rokov pod názvom "Perlička".

Našli sme vzácnu perlu – Božie kráľovstvo a už dlhšie nám nedá spať. Venujeme jej celý voľný čas i všetky dary, ktoré nám Pán Boh vo svojej štedrosti ráčil dať. Z Božej milosti a múdrosti sme pred približne rokom začali tvoriť časopis pre deti od 2 do 8 rokov. Nazvali sme ho Perlička.

Svojím obsahom sa prioritne zameriava na oboznamovanie najmenších detí (v škôlkach, besiedkach, cirkevných zboroch i domácnostiach) s biblickými pravdami aj na šírenie dobrej správy – evanjelia Pána Ježiša Krista.

Nájdu si v ňom rubriky i deti nekresťanských materských škôl a domácností, pretože popri kresťanskej tematike vzdeláva a pripravuje na vstup do školy či upevňuje prvácke a druhácke vedomosti a zručnosti. Prvé číslo vyjde v septembri 2017.

Viac sa dozviete z priloženého letáčika alebo na stránke vydavateľstva: www.vydavatelstvo-perlicka.sk.

Za vydavateľstvo Perlička Ingrid a Ondrej Peťkovskí | 29.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart