Misia a ekuména v Neudietendorfe

V dňoch 28. augusta − 1. septembra 2017 sa v nemeckom mestečku Neudietendorf neďaleko Erfurtu konal týždenný kurz asi 25 kaplánov nemeckej, švédskej a slovenskej evanjelickej cirkvi.

„Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi: Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, znášajte sa vospolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst; jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých.“( Ef 4, 1 − 6) − Tieto slová z Listu Efezským zazneli v rodných rečiach účastníkov na začiatku stretnutia. Počas vzácnych spoločných chvíľ sme mali možnosť nielen počúvať o problémoch, ktoré súvisia s misiou a ekuménou, ale zároveň v diskusii riešiť aj praktické otázky, ktoré súvisia s jednotou Božej rodiny na celom svete.

Prvý deň medzi nás zavítala biskupka nemeckej krajinskej cirkvi Ilse Junkermann a odovzdala pozdravy do našich cirkevných zborov i celej cirkvi. Jedným z dôležitých momentov bol prvý večer, keď bolo našou úlohou predstaviť Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku. Zamerali sme sa nielen na históriu a štruktúru cirkvi, ale oboznámili sme našich kolegov i s problémami, ktoré nás trápia. Zároveň bolo aj pre nás obohatením, keď sme mali možnosť dozvedieť sa o ich cirkvi či ich povinnostiach. V príspevku misijného pracovníka brata farára Richtera sme mali príležitosť dozvedieť sa o náročnej misii v Tanzánii. Bol to zároveň aj podnet na diskusiu o migrantoch, ich možnostiach práce a náboženskom dialógu s nimi. V nadväznosti na to bolo našou úlohou naštudovať si rôzne ekumenické dokumenty a následne ich rozoberať a snažiť sa z nich vyvodiť praktické dôsledky pri zmiešaných spoločenstvách. Na otázku, či a akým spôsobom existuje ekuména s katolíckou cirkvou, židovským spoločenstvo a islamom, sme dostali odpovede priamo v ich bohoslužobných priestoroch. Navštívili sme mešitu a boli sme prítomní na jednej z pravidelných denných modlitebných chvíľ moslimov, čo bolo pre nás novou skúsenosťou.

Záver nášho stretnutia sa niesol v znamení jednoty v spoločenstve veriacich na službách Božích s Večerou Pánovou, na ktorých poslúžili kapláni z každej zo zúčastnených národností. Cítili sme, že nás skutočne spája láska Kristova, že medzi nami vanie Boží Duch a že každý z nás je povolaný a poslaný do sveta šíriť evanjelium. úsmev na tvári a radosť v srdci sme mali nielen vtedy, keď sa našim kolegom veľmi páčili spievané časti liturgie, ale aj vtedy, keď nás v nádeji ďalšieho spoločného stretnutia vyprevadili spevom piesne.

Sme šťastní, že sme mali možnosť byť súčasťou tohto spoločenstva, zamýšľať sa nad aktuálnymi, veľmi dôležitými otázkami, na ktoré cirkev musí reagovať. Veríme, že nás našou službou bude viesť Duch Svätý, aby sme tú lásku, ktorou Pán Ježiš miloval všetkých bez rozdielu, dokázali odovzdávať ďalej.

Vladimíra Balcová, seniorálna kaplánka RIS; Katarína Devečková, zborová kaplánka, Nové Mesto n/Váhom; Radim Pačmár, seniorálny k | 7.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart