Martin sa pripravuje na oslavy

Evanjelická spojená škola a Biblická škola v Martine si počas tohto leta pripomenú výročia svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa budú v mesiaci jún konať viaceré sprievodné podujatia.

Vyvrcholia 22. júna 2018 slávnostnou promóciou prvých absolventov Evanjelického gymnázia, ktorá sa uskutoční v areáli školy (Memorandové námestie v Martine) a budú zakončené slávnostnými službami Božími v nedeľu 24. júna 2018.

Až potiaľto nám pomáhal Hospodin. (1Sam 7, 12) - Tento biblický text je mottom osláv 20. výročia založenia Biblickej školy a 15. výročia založenia Evanjelickej spojenej školy v Martine. Počas uplynulých rokov sa nám s Božou pomocou podarilo realizovať množstvo študijných programov, misijných akcií či rekonštrukcií budov, ktoré zničil bývalý režim. Všetky tieto projekty svedčia o Božej starostlivosti. Avšak najväčším svedectvom jeho lásky sú naši absolventi – živé kamene, ktoré sú nositeľmi dobrej zvesti pre tento svet. Sme nesmierne radi, že súčasťou týchto osláv bude aj promócia prvých absolventov nášho gymnázia.

Každý národ má vlastný spôsob, ako si pamätá dôležité udalosti svojich dejín. Prorok Samuel položil kameň na mieste izraelského víťazstva a nazval ho Eben-Ezer: Až potiaľto nám pomáhal Hospodin (1Sam 7, 12). Tento kameň mal Izraelcom pripomínať, že to bolo a vždy bude Hospodinovo konanie, ktoré je rozhodujúce pre úspechy Božieho ľudu.

Dušan Haško, ESŠ v Martine | 7.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart