Luteriáda v Prešove v „daždi požehnania“...

Nedeľa má patriť načerpaniu duchovných síl, oddychu a rodine. Všetko toto mohli zažiť rodičia a žiaci Evanjelickej základnej školy s materskou školou v Prešove, keď sa zúčastnili na 2. ročníku duchovno-športovo-zábavného popoludnia Luteriáda 2018.

Ani premenlivé počasie neodradilo cca 200 účastníkov od účasti na športových stanovištiach či tvorivých dielňach. Deti sa tešili z rôznych zábavných aktivít, ktoré pre ne pripravili pani učiteľky a starší gymnazisti, pochutnávali si na cukrovej vate, pukancoch či kofole. Tí najotužilejší využili slnečné chvíle a zahrali si vodný futbal.

Do posledného týždňa pred prázdninami nás slovami proroka Izaiáša povzbudil hosť akcie brat senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Martin Chalupka: „On (Hospodin) dá unaveným odpočinutie...“ Popoludnie taktiež spestril detský spevokol „Úsmev“ z Cirkevného zboru ECAV Marhaň pod vedením našej pani učiteľky v Evanjelickej materskej škôlke Marianny Kucharikovej. Po vystúpení spevokolu sme pochopili ich príznačný názov – veselé piesne a radosť z oslavy nášho Otca naozaj vyčarili úsmev a radosť na našich tvárach.

Dobrá škola nie je len vtedy dobrou školou, keď žiaci dosahujú vynikajúce výsledky, ale aj vtedy, keď sa žiaci do nej radi vracajú, a to hoci aj v nedeľu. Sme Pánu Bohu vďační za to, že sme sa v to nedeľné popoludnie mohli všetci spolu stretnúť ako jedna veľká rodina – komunita školy – pri Božom slove, chválach, oddychu a zábave!

Zuzana Martausová, EZŠ v Prešove | 2.7.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart